Trygg E-handel och BangerHeads certifikat

Ni kanske minns vår nyhet gällande nätbutiken BangerHead som påstods använda den stulna e-postlistan ifrån bloggtoppen för att mata ut säljande nyhetsbrev. Denna butik är, och var, certifierade med Trygg E-handel under tiden detta skedde. De använde även Trygg E-handels logotyp i utskicket.


Utskicket som många fått i sin virtuella brevlåda

Annons

BangerHead har sedan dess fått 19 verifierade klagomål hos Trygg E-handel där de bryter mot marknadsföringslagen gällande att skicka oönskad e-post till privatpersoner. Nätbutiken har dock inte blivit av med sitt certifikat. Vi kontaktade därför Trygg E-handel och frågade varför de fortfarande är certifierade:

"De klagomål som finns registrerade härrör till det företagets SPAM-marknadsföring. Vi kontaktade företaget direkt när det uppmärksammades och förde ett samtal om det inträffade.

Vår uppfattning var att företaget var tillmötesgående och insåg allvaret i det som inträffat, de framhöll också att de köpt adresserna från en etablerad aktör i branschen som försäkrat att mottagarna i e-postlistan hade godkänt reklamutskick.

I efterhand visade det sig att detta inte varit sant, vidare att det troligen fanns kopplingar mellan dataintrång och adresserna i listan. Företaget (Bangerhead) menade att de inte haft uppsåt att begå något brott då de inte känt till förhållanden som i efterhand har uppmärksammats.

Svensk Distanshandel övervägde att återkalla certifikatet, frågan diskuterade vid etiska nämndens sammanträde den 2 november. Det beslutades att certifieringen inte skall återkallas på grund av att konsumenter (mottagarna av SPAM-meddelandet) inte lidit någon ekonomisk skada av företagets agerande, vidare att inget pekat på att företaget uppsåtligen begått ett brott."

Företaget hävdar alltså att de i god tro köpt adresserna ifrån en etablerad aktör i branschen. Vi tolkar Trygg E-handels svar som att de, indirekt, har använt den stulna listan. Med tanke på alla klagomål vi sett över Internet är det även ganska uppenbart att det handlar om adresser ifrån den stulna listan.

Vi frågade Trygg E-handel om vilken "etablerad aktör" det var och om denna del av ärendet var utredd. Trygg E-handel kunde dock inte delge denna information eftersom det "skulle kunna innebära att andra företag i framtiden håller inne med uppgifter". Samtidigt som vi kontaktade Trygg E-handel bad vi även BangerHead om klarhet i detta ärende, de har dock inte svarat oss ännu.

Annons

Hur reflekterar detta över alla medlemmar

Problemet är att även om BangerHead agerat helt utan att veta om var dessa adresser kom ifrån så fläckar detta fall ner certifieringen Trygg E-handel. Företaget i fråga har även dispens för sin finansiella stabilitet, vilket i sig inte är ett problem. Ponera dock vad som händer om en kund blir illa behandlad av BangerHead och sedan kollar upp deras certifikat som innehåller 19 klagomål och dispens för finanserna. Hur trygg känner denna sig inför certifieringen i framtiden? Trygg E-handel borde kommunicera bättre utåt i alla dessa ärenden.

Ett annat problem är det faktum att Svensk Distanshandel inte återkallar certifikatet på grund av att mottagarna inte lidit ekonomisk skada. I våra ögon bör butiker certifierade med Trygg E-handel stå för så mycket mer. Det ska handla om butiker som sköter sig på alla plan.

Tänk på alla e-handlare som höjer Trygg E-handels-fanan i topp och verkligen försöker vara förebilder för andra e-handlare och gå utöver regler och lagar för att erbjuda sina kunder den absolut bästa upplevelsen på nätet. Om dessa e-handlare fått döma gissar vi att BangerHead hade stått utan sin certifiering idag.

Vi tycker att Svensk Distanshandel, som snart blir en del av Svensk Handel, måste lägga mer resurser på Trygg E-handel och göra det mer transparent vad som händer i fall som detta. Även om de väljer att inte dra in ett certifikat måste det framgå tydligt vad som hänt och det bör verkligen vara solklart på certifikatsidan.

 

Uppdatering: Johan Frykendahl på Trygg E-handel kontaktade oss efter att vi publicerat denna artikel i vårt nyhetsbrev och vill poängtera att de inte friat BangerHead utan att det snarare handlar om otillräckligt med underlag/bevis för att återkalla certifikatet. Nämndens hållning skall även ha varit att frågan om brott är en polisiär fråga i första hand.

Annons