Ödesdagen: Vill regeringen stoppa gratisposten från Kina?

Sista dagen att rösta.

För ett par år sedan tog Världspostföreningen (UPU) ett beslut som att göra om världens postregler i grunden. Flera medlemsländer hade reagerat på att de befintliga reglerna, som i korthet innebär att mindre utvecklade länder kan skicka post internationellt till kraftigt subventionerade priser, hade skapat en orättvis situation.

I fokus stod Kina, som under de senaste 50 åren har gått från utvecklingsland till en av världens starkaste ekonomier, med miljontals skickade e-handelspaket till bland annat Europa och USA. För att skapa en mer rättvis konkurrenssituation bestämdes det därför att reglerna skulle förändras, så att den så kallade "gratisposten från Kina" så småningom skulle vara ett minne blott.

Annons

LÄS ÄVEN: Nya regler kommer att ta bort gratisposten från Kina

Men i höstas hände något. USA:s president Donald Trump meddelade att USA inte gav mycket för det befintliga UPU-beslutet. Han ville se ett totalt slopande av postsubventionerna till Kina, och det så snart som möjligt - närmare bestämt inom ett års tid. Annars skulle USA helt enkelt lämna UPU, som är en av världens absolut äldsta internationella organisationer.

LÄS ÄVEN: Trump sätter stopp för den billiga Kinaposten

"Har skakat om maskineriet"

En annan aktör som för länge sedan har tröttnat på den konkurrensfördel som det nuvarande systemet innebär för Kina, är Svensk Handel. Branschorganisationen har under de senaste veckorna lobbat för att få Sveriges regering att rösta för att UPU ska hålla en extrainsatt kongress i september. Meningen med en sådan kongress hade varit att få ett nytt beslut på plats, innan USA i så fall hinner lämna sin plats i föreningen.

- Trumps besked har skakat om hela maskineriet. Nu har man en unik möjlighet att reformera det här systemet eftersom USA har satt den här pressen, förklarar Stefan Kvarfordt, som är ansvarig för Svensk Handels kontor i Bryssel.

Varför är det ett problem ifall USA lämnar, som du ser det?

- Tappar vi en av världens största ekonomier så kommer möjligheten att reformera systemet att minska betydligt, inte minst för en liten ekonomi som Sverige.

Du menar att Sverige behöver USA som en allierad i den här frågan?

Annons

- Ja, precis. Så är det.

Senast i dag måste UPU:s över 190 medlemsländer ha röstat ja eller nej till att hålla en extrainsatt kongress. Om den blir av kommer den att arrangeras i Genève i Schweiz i september i år. Väl på plats kommer medlemsländerna att ha tre alternativ att rösta mellan, som alla innebär en snabbare förändring av postreglerna, jämfört med det beslut som redan ligger.

Har inte fått svar av ministern

Enkelt förklarat innebär alternativ A att man håller fast vid att subventionerna till exempelvis Kina tas bort, men att det ska gå ett år snabbare än vad som tidigare sagts. Alternativ B innebär i korthet att alla länder från år 2020 får sätta egna priser och på så sätt få full kostnadstäckning för sina försändelser, dock med kravet att priserna inte får överstiga vad det kostar att skicka post inom det egna landet. Alternativ C kan beskrivas som en blandning av alternativ A och B - nämligen att de redan överenskomna reglerna införs år 2020 och att det från år 2021 införs ett system som täcker 70 procent av kostnaden för internationella försändelser.

Om det skulle sluta med alternativ A väntas USA lämna UPU. Svensk Handel har ännu inte bestämt sig för ifall alternativ B eller C är att föredra, men Stefan Kvarfordt understryker att hans organisation vill se ett system med full kostnadstäckning.

Just nu är dock Svensk Handels fokus inställt på att överhuvudtaget få till stånd en kongress. Organisationen har kontaktat energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman (S) för att få ett besked om hur Sverige tänker rösta, men utan att få något svar.

Vill inte se en "passiv åskådare"

Det bekymrar Stefan Kvarfordt, som förväntar sig att den svenska regeringen tar frågan på allvar.

- Nu har man fram till september på sig att engagera sig och driva frågan för att hitta bundsförvanter att samarbeta med. Då hoppas jag att man tar den chansen och inte sitter som en passiv åskådare, säger han.

Även om det inte blir någon extra kongress finns det en möjlighet att förändra det nuvarande beslutet. Dock krävs det enligt UPU:s regler att ett visst alternativ får fler röster om man röstar via post, än om beslutet tas när alla är samlade. 

Ehandel.se har utan framgång sökt Anders Ygeman via hans presskontakt.

Annons