Zalando och Millicom driver på ännu ett starkt kvartal

Kinnevik ökade och fortsatte att minska antalet portföljföretag.

Det svenska investmentbolaget Kinnevik rapporterar idag hur det har gått för deras olika innehav. Innehav som bland annat innefattar e-handelsföretaget Zalando och den globala nätmodegruppen GFG (Global Fashion Group). Ungefär hälften av bolagets innehav är inom e-handel och marknadsplatser och runt 45 procent är kommunikationsbolag som Millicom och Tele 2.

Upp fem procent

Zalando går bra, vilket vi rapporterat om tidigare. Deras omsättning väntas öka med ungefär 27-30 procent för det tredje kvartalet. Den europeiska modehandlaren har även inlett en satsning på skönhet, som ska lanseras våren 2018.

Annons

- Under det tredje kvartalet ökade Kinneviks substansvärde med 5 procent till 85,7 miljarder kronor, eller 311 kronor per aktie, främst drivet av värdeökningar i Zalando och Millicom, kommenterar Joakim Andersson, tillförordnad vd på Kinnevik.

Medan Zalandos lönsamhet vänta hamna på plus minus noll (EBITDA-marginal mellan -0,5% och 0,5%) så går det sämre för GFG. Hos modegruppen hamnade rörelsemarginalen på minus fyra procent för det andra kvartalet, vilket dock är en förbättring med 6 procentenheter. Omsättningen för GFG växer med 16 procent.

- GFG:s partnerskap i Mellanöstern och Filippinerna slutfördes under kvartalet och dessa förväntas skapa strategiska och operativa fördelar för bolagen i sina respektive regioner.

Avyttringen av Glossybox

Kinneviks finansiella ställning ska vara god och man jobbar just nu med att minska antalet portföljbolag. Tidigare i år såldes exempelvis Glossybox till The Hut Group.

- Under kvartalet fortsatte vi även avyttra mindre tillgångar för att minska antalet bolag i vår portfölj, genom slutförandet av Black Earth Farmings inkråmsförsäljning och avyttringen av Glossybox. Kinneviks balansräkning är fortsatt stark med en nettoskuld på 0,9 miljarder kronor motsvarande 1 procent av vårt portföljvärde, kommenterar Joakim Andersson.

Joakim Andersson kommer snart att lämna över vd-stolen till Georgi Ganev, som tillträder den 1 januari 2018.

Annons