Analys: Zalandos hemliga svenska omsättning – över miljarden i år

Som första aktör kan Ehandel.se nu rapportera Zalandos svenska omsättning månad för månad sedan lanseringen i Sverige 2012.

Det var i början av 2012 som man lanserade fullt ut på svenska marknaden, men det tog inte lång tid innan bolaget var en viktig spelare i den svenska e-handelsbranschen. Redan första kalenderåret, som då dessutom började i april enligt vår data, omsatte man 146 miljoner kronor.

Tillväxten fortsatte och under 2013 var den över 150%. Året slutade på 367 miljoner. Detta påverkas såklart av att man inte var verksamma under hela året i Sverige och att det var det första året på marknaden. Under 2014 lyckades man dock hålla en tillväxt om 63% vilket gav en omsättning om 600 miljoner kronor.

Annons

I år omsätter man över miljarden

Under innevarande års första sex månader omsatte Zalando 439 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning mot föregående års period om 69%.

Våra beräkningar pekar på att året med historisk månadsfördelning bör sluta på strax över en miljard i omsättning och detta bör enligt våra siffror vara omsättning efter returer är återbetalda.

Minst 1,6 miljoner ordrar i år

Enligt Zalandos egna halvårsrapport för 2015, hade man en snittorder på 67,4 EUR efter att man tagit hänsyn till returer och annullerade ordrar. Förutsatt att detta snitt går att applicera med någorlunda precision på alla marknader, Sverige inkluderad, innebär det att man kommer att skicka över 1,6 miljoner ordrar till Sverige i år. Detta returer och byten exkluderat.

Sverige växer snabbare än koncernen

Enligt halvårsrapporten som vi rapporterade om i augusti hade man en försäljningstillväxt under året om 31,5 procent. Detta är snittet för hela koncernen, men för de nyetablerade marknaderna, i vilka Sverige ingår, hade man en genomsnittlig tillväxt om 37,8 procent. Detta ska då ställas i relation till Sverige som enligt våra siffror växte med 69% under samma period.

Gissningsvis är Sverige en av Zalandos snabbast växande marknader trots att den redan har en substansiell volym och har varit aktiv i över tre år.

Sverige - 3,9 procent av omsättningen

Under första halvåret i år rapporterade bolaget en total omsättning om 1,38 miljarder euro, vilket motsvarar 12,5 miljarder kronor med halvårets genomsnittliga euro-kurs.

Annons

Efter de uppskruvade försäljningsprognoserna som nu ligger på 28-31% från 2014 års omsättning på 2,2 miljarder euro, hamnar man på en prognos kring 26,5 miljarder kronor. Detta innebär att om Sverige når omsättningen enligt vår prognos står landet för 3,9 procent av Zalandos totala omsättning.

- Vi kan tyvärr varken konfirmera eller kommentera landspecifika siffror, säger Sigrid Dalberg-Krajewski, kommunikationschef på Zalando i Sverige.

Hon intygar dock att det i stort har gått bra för Zalando under de senaste åren, och att det beror på en utökad kundkrets. Eftersom första halvan av 2015 har inneburit en kraftig ökning av företagets försäljning har Zalando nu höjt sin försäljningsprognos.

Så gjordes analysen

Bolag som agerar inom EU och säljer på annan marknad än sin hemmamarknad måste momsregistrera sig på respektive marknad när man når vissa brytpunkter i sin omsättning till den specifika marknaden. Eftersom Zalando är momsregistrerade i Sverige kunde vi ta del av deras skattekonto och den redovisade momsen månad för månad i de två momsregistreringar som bolaget historiskt använt sig av.

Genom att Zalando endast säljer varor med 25% moms, är det enkelt att beräkna vad den faktiska försäljningen exklusive moms är. Eftersom man vid momsregistrering i annat EU-land i princip aldrig tar upp kostnader och påförs ingående moms i sina momsdeklarationer (kostnaderna lägger man i hemmamarknaden normalt sett) kan man förutsätta att momsen endast avser bruttoförsäljning. Skulle man dessutom rent teoretiskt välja att redovisa kostnader på samma momsregistrering, så innebär det endast att den faktiska omsättningen är ännu högre än våra siffror.

Prognosen för kommande kvartal är beräknad på historisk genomsnittlig fördelning mellan månaderna tidigare år. Kompensation har även tagits för de tidigare momsredovisningarna då bolaget använde sig av kvartalsmoms. Då har framtida omsättningsfördelning mellan månaderna i dessa kvartal använts för att beräkna månadsomsättningen.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!