Ägarna plockar ut 99 miljoner: ”Omsättningen förväntas öka”

"Utvecklingen i Norden har varit gynnsam".

Sportklädesaktören Ridestore, som grundades 2006 i Trollhättan, har listas som bland annat den mest lönsamma e-handlaren under 2020 och en av Sveriges största e-handlare i fjol.

Enligt den senaste årsredovisningen, som Breakit har tagit del av, ökade dock omsättningen endast med cirka tre procent och landade på drygt 597 miljoner kronor. Bolagets räkenskapsår sträcker sig fram till och med mars 2021. Rörelseresultatet summerades till 111,3 miljoner kronor, en minskning med minus 15 procent jämfört med året innan.

Annons

Verksamheten har påverkats av nedstängningar i Europa med anledning av coronaviruspidemin. Men trots detta så redovisar bolaget en fortsatt tillväxt och en god lönsamhet, skriver företaget i rapporten och men understryker att nedstängningarna i Europa inte har påverkat den nordiska marknaden.

Utvecklingen i Norden, som varit mer öppen, har varit gynnsam.

Idag ägs Ridestore Holding av grundarna och brödraparet Linus och Emil Hellberg, som enligt Breakit ska kontrollera mellan 25 och 50 procent vardera, samt av ett antal anställda. Och i det senaste bokslutet framgår det att ägarna har valt att plocka ut 99 miljoner kronor, till sig själva.

Omsättningen förväntas, till stor del tack vare stora framgångar med egna varumärken, öka väsentligt under kommande räkenskapsår då bolagets försäljning ökar kraftigt i Europa, skriver företaget i rapporten.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!