Åhléns och Clas Ohlson efter larmet: ”Helt oacceptabelt”

"Vi har skärpt vår kravställning".

Det var under onsdagen som Konsumentverket avslöjade resultaten av sitt stickprov på leksaker hos flera stora svenska handlare. Resultatet var något nedslående, då fyra av 15 var rentav farliga och ytterligare sex stycken saknade adekvat märkning. Detta trots att samtliga de granskade leksakerna var CE-märkta och därför ska uppfylla alla säkerhetskrav och lagstiftningen.
Två av produkterna där myndigheten ville se ett återkallande återfanns hos Clas Ohlson.

Vi har i samråd med myndigheten återkallat "leksaksbilar i trä" per den 13 juli i år, säger Niklas Carlsson, kommunikationschef på Clas Ohlson, till Ehandel.

Annons

Vad gör ni för att skärpa kontrollerna av leksaker, för att säkerställa att de uppfyller alla säkerhetskrav och lagstiftningen?

Vi har en tydlig kravställning på våra leverantörer gällande kvalitet och säkerhet för de produkter vi säljer. Vi genomför även en mängd egna tester av våra produkter med krav som ofta är betydligt hårdare än lagstiftningen kräver. Men självklart vill vi hela tiden förbättra detta arbete och en konkret åtgärd efter Konsumentverkets rapport är att vi skärpt vår kravställning och uppföljning gällande limmade träleksaker, säger Niklas Carlsson.

Varuhuskedjan Åhléns hade tre produkter med i rapporten. En som myndigheten ville se återkallad och två som saknar korrekt märkning.

Åhléns tar barnsäkerhet på största allvar och har agerat i enlighet med Konsumentverkets rekommendationer och begäran. Vi uppmuntrar till marknadskontroller av detta slag som hjälper oss att hitta problem som tyvärr ibland kan uppstå. När det gäller barnprodukter är det helt oacceptabelt och efter informationen från Konsumentverket gällande marknadskontrollen för tre produkter som var köpta hos Åhléns, har åtgärder omedelbart vidtagits, säger Sofia Bothelius, chef för Produktion och Hållbarhet på Åhléns.

"Förstörd på plats"

Hon redogör även utförligt för vilka produkter det gäller och vilka beslut som fattats kring dessa.

Ty mjukisdjur Olaf: Produkten är säljstoppad, återkallad från kund och förstörd på plats.

Skip Hop leksak: Produkten säljstoppades. Här saknades informationstext på svenska och produkten skulle vara säljstoppad tills åtgärd var klar. Vi såg över hela sortimentet hos Skip Hop och märkte att ingen leksak från dem hade en svensk informations- eller varningstext. Vår åtgärd här var att ta bort alla produkter från varumärket Skip Hop i varuhus och e-handeln och skickade tillbaka samtliga leksaker till leverantören.

Sassy skallra Twist & Turn: Produkten är tillsvidare säljstoppad i varuhus och e-handeln. Vi har begärt en DoC/EG försäkran från vår leverantör som är inskickad till Konsumentverket och vi inväntar svar.

Annons

Vad gör ni för att skärpa kontrollerna av leksaker och se till att de lever upp till kraven?

Leksaker är en av de mest strikt reglerade konsumentprodukterna inom EU. Åhléns jobbar med professionella och seriösa leverantörer/distributörer som lever upp till våra uppsatta säkerhetskrav. Genom uppsatta rutiner och processer för inköp av barnprodukter och erfaren inköpsavdelning inom leksaker kräver vi att alla leverantörer skickar in testrapporter och dokumentation för varje produkt som internt kontrolleras för att uppfylla säkerhetskraven som gäller för leksaksdirektivet innan en order läggs. En del av våra interna rutiner är att göra stickprovskontroller i butik för att ytterligare säkerställa att produkter vi distribuerar är enligt lagkrav, säger Sofia Bothelius.

LÄS ÄVEN: Larmet: Farliga leksaker hos flera svenska handlare

Annons