Aim’n höll pulsen uppe – men resultatet dök: ”Ökad oro”

"Pandemin har påverkat på olika sätt".

Aim'n har seglat upp som en av de stora stjärnorna på e-handelshimlen under de senaste åren. Nu har de redovisat sitt senaste verksamhetsår, som dock endast är nio månader långt. Från 1 april till sista december 2021, då man bytt från brutet till kalenderår.

Men trots det lyckades bolaget leverera tillväxt. Faktum är att försäljningen ökade från 254 till 285 miljoner kronor.

Annons

Covid-19-pandemin har påverkat även Aim'n på olika sätt. Bolaget har haft en god tillväxt under året, som delvis beror på ökad onlinepenetration. Men framför allt till följd av bolagets starka varumärkes-, marknadsförings- och produktarbete, skriver de i rapporten.

Resultatet, efter finansiella poster, hängde dock inte med i samma riktning och backade från 44 till 19 miljoner. Det förklaras av rådande omständigheter.

Covid-19 har dock påverkat vår inbound-logistik med ökad oro, ökade fraktpriser, samt en allmänt komplex frakt- och produktionsmiljö, skriver de.

Värt att notera är att Aim'n-koncernen består av moderbolaget Aim Apparel AB, Aim High Fastighet AB och Aimn Ltd. Det sistnämnda bedriver samma verksamhet som Aim Apparel, men är hemmahörande på Nya Zeeland och ska nå kunder i Oceanien.

Nytt lager och positiv prognos

Tittar vi specifikt på moderbolaget, alltså Aim Apparel, går siffrorna mer eller mindre i takt med koncernen. Omsättningen ökade från 165 till 187 miljoner. Medan resultatet efter finansiella poster, gick bakåt. I det här fallet hela vägen från svart till rött, från 23 miljoner till -415 000 kronor.

Prognosen för 2022 bjuder på positiva tongångar. Dels ska bolaget flytta in i ett nytt, automatiserat lager och huvudkontor i Getinge under hösten. Men de tror också på trevliga siffror.

Tillväxtplanen fortsätter 2022 via en positiv utveckling beträffande såväl tillväxt som resultat. Aim'n fortsätter expandera online, fysiska butiker och digitala marknadsplatser. Strategiska fokusområden framåt är att säkerställa det bästa kunderbjudandet, ett mer flexibelt produktföljde och skalbar tech-infrastruktur, skriver bolaget.

Annons
Annons