Allvarliga brister i arbetsmiljön i e-handeln: ”Mycket oroande”

Myndighetens larm efter omfattande inspektioner.

Efter 1200 besök sedan 2019, både fysiska och på distans, har Arbetsmiljöverket i dag släppt sin dom över e-handeln. Hela åtta av tio företag har haft brister i sina arbetsmiljörutiner och fått krav på åtgärder.

Myndigheten har besökt hela e-handelskedjan från terminaler till speditörer, ombud och e-handlare.

Annons

Resultatet är mycket oroande och det krävs fortfarande ordentliga insatser av arbetsgivarna för att få bukt med problematiken. Vi ser stressade förare som kånkar på tunga paket utan hjälpmedel med stor risk för till exempel belastningsskador. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Erna Zelmin, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket beskriver det som "alarmerande brister". Det är framför allt inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, truckanvändning och belastningsergonomin det är som allra värst.

Den tidspress som finns inom pakethanteringskedjan tvingar de anställda att hantera en stor paketmängd på kort tid. Det gäller på paketterminaler, för förarna, för varuplockarna hos e-handlarna och för anställda på utlämningsställena. Många gånger har arbetsgivarna inte undersökt eller bedömt riskerna som finns med detta. Ofta saknas en handlingsplan för att åtgärda kända risker, skriver man bland annat.

Ljuset i mörkret är dock att de flesta arbetsgivarna faktiskt följer de krav på åtgärder som ställts efter Arbetsmiljöverkets inspektioner.

Vi upplever att våra inspektioner är meningsfulla för arbetsgivarna och att kunskaperna kring arbetsmiljöarbete och risker har ökat hos de vi har inspekterat, säger Erna Zelmin.

LÄS ÄVEN: Snabba leveranser kan skapa risker i e-handeln: ”Har sett brister”

Annons