Attackerna riskerar slå hårt mot handeln: ”Kan få stora effekter”

Fraktpriserna rusar och importen är hotad.

Fartygsattackerna i Röda havet kan få stora konsekvenser för handeln. Därför har Kommerskollegium fått i uppdrag av regeringen att utreda exakt vilka effekterna blir, rapporterar DN.

Vilka varor kommer att bli svåra att få tag i? Vilka branscher drabbas hårdast och hur länge klarar de sig? Det är några av frågorna som regeringen vill ha svar på.

Annons

Om det här håller i sig kan det få stora effekter och påverka företag och väldigt många anställda i Sverige, säger Johan Forssell, utrikeshandelsminister (M), till tidningen.

Framför allt är det importen från Asien som man tror kommer att påverkas allra mest. Enligt uppgifter till Ehandel har också containerpriserna, vid frakt från Asien, skjutit i höjden igen och är uppe runt samma nivåer som vid pandemin.

Utredningen kommer att vara klar den 24 januari. Beroende på vad den kommer fram till kan Sverige till exempel komma att samarbeta med andra länder, för att inte lager ska gapa tomma.

Det finns många olika scenarion hur det kan utvecklas, men det mest ansvarsfulla för regeringen är att ta höjd för att det blir långvarigt, säger Johan Forssell.

Annons