Axfoods e-handel ökar – jätten når drömmålet på 80 miljarder

Willys går som tåget.

Axfood-koncernen är här med en rapport för det fjärde kvartalet 2023.

Den här gången uppgick nettoomsättningen till 20,7 miljarder kronor, jämfört med 19,7 miljarder året innan. Det motsvarar en ökning med 5,2 procent. Samtidigt landade rörelseresultatet på 744 miljoner kronor, jämfört med 502 miljoner året innan. Även rörelsemarginalen ökade till 3,6 procent, från 2,5 procent 2022.

Annons

Försäljningen inom e-handeln ökade samtidigt med 1,9 procent och e-handelns andel av försäljningen landade på 4,3 procent.

Axfood avslutar året med en detaljhandelsomsättning som ökade med närmare 9 procent jämfört med 6 procent för marknaden, trots väsentligt högre jämförelsetal. Med tillväxten under det fjärde kvartalet, och den genomgående höga tillväxten under året som helhet, passerade vi som koncern för första gången 80 miljarder kronor i nettoomsättning, skriver vd:n Klas Balkow.

Willys har en betydande e-handel och omsättningen landade på 11,3 miljarder kronor (10,3). Rörelseresulatet uppgick till 469 miljoner (425). Hemköps omsättning tickade in på 1,9 miljarder, från 1,7 miljarder, medan resultatet ökade till 77 miljoner från 76 miljoner.

Willys har ett unikt koncept på marknaden och fortsätter att attrahera kunder genom ambitionen att erbjuda Sveriges billigaste matkasse, moderna butiker samt ett brett och attraktivt sortiment. Under det fjärde kvartalet fortsatte kedjan att ta andelar genom god volymtillväxt och lojaliteten hos befintliga kunder är fortsatt stark. Jag vill också lyfta fram Willys framgångsrika arbete inom e-handeln, där Willys nådde en ny milstolpe med 3 miljarder kronor i omsättning under 2023, skriver vd:n.

Annons