B2B-företag satsar på hållbarhet mot sin vilja

Det visar sig dock vara lönsamt.

Hur långt har B2B-företagen kommit när det kommer till hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv? Den frågan har Novus på uppdrag av Svea Ekonomi undersökt genom intervjuer med över 500 vd:ar, marknads- och försäljningschefer, på B2B-företag, som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler.

En av tio svenska B2B-företag menar att hållbarhetsstrategier inte är lönsamma och därför jobbar de inte med dem. Men rapporten visar att majoriteten, 74 procent, av B2B-företagen faktiskt har tillämpat en hållbarhetsstrategi. Åtta av tio svarar att hållbarhetsstrategin har inrättats eftersom det är viktigt att ta sitt ansvar, men över hälften menar att det är på grund av att bolagets samarbetspartners kräver det.

Annons

Men bakom hållbarhetsarbetet gömmer sig flera positiva effekter som gynnar företagen. Förutom ett moraliskt ansvar innebär arbetet även ekonomisk lönsamhet.

Hållbarhetsarbete innebär ofta effektiviseringar av olika slag. Det kan vara allt från att se över belysningen och pappersförbrukningen till logistikplanering och resor i tjänsten. På så vis leder det vanligtvis till minskade kostnader för företaget likväl som minskat klimatavtryck, vilket givetvis bara är positivt, säger Thomas Svensson, partner manager och e-handelsexpert på Svea Ekonomi, i ett pressmeddelande.

Att prata om hållbarhet och vara positivt inställd till ämnet är en sak, men vad gör företagen rent praktiskt för att minska klimatpåverkan? Enligt undersökningen har cirka 50 procent ställt om till hållbara transporter såsom tåg eller andra miljöklassade fordon, och fyra av tio uppger att de aldrig använder större förpackningar än nödvändigt för att inte ta upp transportutrymme. 31 procent av B2B-bolagen tycker även att produktion i Sverige är viktigt.

Att effektivisera logistik och transport är något som inte bara är viktigt för e-handlare. Det är också de åtgärder som flest B2B-företag valt att vidta, avslutar Thomas Svensson och tillägger:

En annan aspekt att tänka på är att försöka vägleda sina kunder till rätt köp och på så sätt minska antalet returer.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!