B2B fortsätter släpa efter: “Det finns en utbredd osäkerhet”

"Oftast finns det något som kunderna önskar fanns tillgängligt digitalt".

Det är inte första gången det kommer dystra besked om e-handeln inom B2B-marknaden. Svea Ekonomi har nu genomfört intervjuer hos 500 företag och återigen så ges bilden att B2B-företagen är slöa på att digitalisera sin affär.

Endast vart tredje B2B-företag bedriver enligt Svea digital försäljning och bara 13 procent funderar på att implementera det.

Annons

Digitaliseringen har inte enbart förändrat spelplanen för företag med försäljning mot privatkunder. Vi är mer digitala i alla aspekter av våra liv, därför ökar också kraven på B2B-företag. Företagarna själva vittnar även om detta, att det finns en ökad förväntad om digitala lösningar. Men omställningen går långsamt. Risken med att vänta är helt enkelt att bli omsprungen av nya flexibla aktörer som satsar på digital försäljning, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi, i samband med rapporten “Digital försäljning till företag”.

De flesta tror på en ökning

Strax över hälften procent av de tillfrågade svarar att det helt enkelt inte är aktuellt med digital försäljning. Samtidigt säger nära 60 procent att företagskunder förväntar sig digitala försäljningslösningar i större utsträckning än vad de gjorde för tre år sedan.

Det finns en utbredd osäkerhet kring om digital försäljning passar ens företag. Istället för att se hinder i den egna verksamheten bör man kartlägga behovet hos kunderna och hur en kan underlätta för dem. Oftast finns det något som kunderna önskar fanns tillgängligt digitalt, säger Thomas Svensson.

Den största anledningen till att inte bedriva digital försäljning som B2B-aktör ska vara att det “inte passar ens erbjudande”, följt av att det inte passar målgruppen. De flesta verkar dock inse vart vi är på väg och över hälften av företagarna spår samtidigt en ökning av digital försäljning de kommande tre åren.

Annons