Besked i dag – så mycket höjs och förlängs pandemistöden

"Kommer att höjas till högsta möjliga".

Restriktionerna stramades åt rejält under måndagen. Dagen efter kommer beskedet att krisstöden till handlare förlängs. Det handlar om omställningsstödet och omssättningsstöden, som nu också gäller för februari.

Takbeloppet för omställningsstödet kommer att höjas till det högsta möjliga enligt EU:s statsstödsregler för den här typen av stöd, vilket är ungefär 117 miljoner kronor. Den nya nivån kommer gälla för stödperioder från och med december 2021, skriver regeringen på sin hemsida.

Annons

Kravet för att kunna nytta omställningsstödet är att man haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med en referensperiod. Man kommer även att kunna få 70 eller 90 procent av icke-täckta fasta kostnader som hyror och löner ersatta, beroende på företagets storlek.

Regeringen har som en del av förberedelserna redan skickat in en statsstödsansökan till EU-kommissionen. En utökning av omställningsstödet och en höjning av takbeloppet i detta stöd förutsätter att kommissionen godkänner denna ansökan, skriver regeringen.

Annons