Betalbolaget förbi 100 miljoner: “Fortsätter växa trots nedgång”

"Intresset har märkbart ökat".

Qliro rapporterar nu hur det har gått under april-juni 2022, en period där flera e-handlare visat upp minskat resultat och omsättning. Betalbolaget rapporterar en tillväxt med 7 procent i rörelseintäkter.

Då vi lägger årets andra kvartal till handlingarna kan vi konstatera att Qliro fortsätter att växa intäkterna trots en generell nedgång inom e-handel. Intäkterna i det andra kvartalet uppgick till 105,4 miljoner kronor vilket är ökning med 7 procent jämfört med andra kvartalet 2021, kommenterar Jonas Arlebäck, tillförordnad vd för Qliro, och tillägger:

Annons

Värt att betona är att denna tillväxt sker trots ett mycket starkt andra kvartal 2021, samtidigt som e-handeln i stort går ned.

Rörelseresultatet var dock på den negativa sidan och landade på -33,9 miljoner kronor, vilket kan jämföras med -14,9 miljoner samma period i fjol. Kreditförlusterna steg också till -35,1 miljoner kronor.

Ökningen berodde främst på ökade reserveringar av kreditportföljen utanför löpande försäljningsavtal, samt ökade avsättningar i enlighet med IFRS 9 med anledning av ökad framtidsosäkerhet, skriver bolaget om kreditförlusterna .

Qliro rapporterar att allt fler e-handlare väljer deras betaltjänst. Något som förstås bidrar till tillväxten.

Intresset för Qliro har märkbart ökat och under kvartalet har vi knutit till oss två nya e-handlare, och vår pipeline för nya e-handlare att kontraktera är större än på två år, säger Jonas Arlebäck.

Planen just nu, förutom att signa nya e-handlare, är att bli lönsamma under 2023.

Annons