Bianca Ingrossos succé passerade 400 miljoner – guldregn över ägarna

Caia Cosmetics närmar sig en halv miljard.

Bianca Ingrossos Caia Cosmetics har varit en av de riktigt stora framgångssagorna i svensk e-handel. Numer ägs de till större delen av norska Verdane, men Bianca äger drygt 11,5 procent av aktierna och är fortfarande styrelseledamot.

Nu har bolaget också redovisat sitt 2022 och det är inga överraskningar. Caia fortsätter att växa i stor stil. Försäljningen skrevs till 408,3 miljoner kronor. En ökning med cirka 28 procent från 2021 års 320,3 miljoner.

Annons

Även resultatet fick sig en skjuts uppåt från 114,5 miljoner till 128,3 miljoner kronor.

Under året har bolaget fortsatt breddat produktportföljen och genomfört flertalet lyckade lanseringar. Varumärkets kännedom ökar kontinuerligt på fokusmarknaderna och i sociala medier ökar antalet följare stadigt, skriver bolaget i årsredovisningen.

Där framgår också att aktieägarna får en utdelning på 50 000 kronor per aktie, vilket innebär att de totalt får dela på 50 miljoner kronor.

Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolidireingsbehov, likdividet och ställning i övrigt, skriver de.

Annons