Bottennivåer för “Kina-paketen” – ”transportkapacitetsbrist”

Uppemot 100 dagar för leverans.

100 000 paket från Kina till Arlanda på en enda dag. Så kunde det se ut för ett par år sedan när diskussionen om de så kallade “Kina-paketen”, oftast paket från Wish, var som allra hetast. Efter att PostNord infört en ny avgift och fått på plats ett system för momsinbetalningar, minskade dock paketmängderna betydligt.

LÄS ÄVEN: 25 000 paket om dagen - nu ökar Kinaleveranserna

Annons

Wish fortsatte dock att prioritera den skandinaviska marknaden och paketnivåerna har under de senaste åren rört sig både uppåt och neråt, även om de aldrig nått upp till samma rekordnivåer som tidigare.

Men sen kom corona och allt förändrades igen. Under 2020 skickades 25 procent färre paket från Kina till Sverige jämfört med 2019 om man endast ser till de volymer som gått via PostNord.

Under flera månader var det transportkapacitetsbrist och China Post tvingades att transportera en hel del via järnväg och båt. Det medförde långa befordringstider på uppemot 100 dagar. Det gjorde i sin tur att flera kinesiska e-handlare valde att skicka gods via andra flöden som vi inte har någon statistik över, skriver Henrik Ishihara, Public Affairs Manager på PostNord, i ett mejl till redaktionen.

Inför momsgräns

Han understryker att siffran alltså bara rör PostNords verksamhet och att det baserat på den inte går att säga exakt hur mycket flödena har minskat.

Samtidigt har PostNord i Danmark sett en liknande utveckling, om än ännu starkare än den i Sverige. Där ska tappet i paket från Kina ha legat på hela 67 procent förra året, enligt siffror som återges av Dansk Ehrverv. Branschorganisationen tar upp att tappet kan ha att göra med att fler varor numera skickas i ett och samma paket, samt att en del försändelser - precis som i Sverige - kan ha gått in i landet via andra aktörer.

Varför talen skiljer sig åt mellan Sverige och Danmark är något oklart, men en skillnad är att Danmark har en gräns, som innebär att man inte behöver betala moms på billiga importvaror. I Sverige tas moms sedan ett par år tillbaka ut från första kronan på försändelser från länder utanför EU. Danmarks momsfria gräns ska dock tas bort den 1 juli i år, rapporterar Dansk Ehrverv.

LÄS ÄVEN: Pressade av 16 miljoner "Kina-paket" - kräver Sverigelösning

Annons
Annons