Bra tryck i handelns försäljning – så stora är ökningarna

Men dagligvaruhandeln backar.

Hur gick det med handelns försäljning i maj? Jo, detaljhandelns försäljning ökade med 0,2 procent, jämfört med månaden innan. Sällanköpsvaruhandeln var upp med 0,7 procent. Medan dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, var ned med 0,2 procent.

Även försäljningsvolymen för den totala detaljhandeln ökade, med 1,6 procent, jämfört med samma period föregående år. Sällanköpsvaruhandelns volymuppgång landade på 0,6 procent. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, låg på plus 3 procent.

Annons

Plus 4,4 procent

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser var samtidigt upp med 3,4 procent under maj, jämfört med samma månad i fjol. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 2 procent och dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, med 4,4 procent.

Svenskarnas köpkraft är till stor del beroende av styrräntan som påverkar hushållens bolån.

Riksbanken lämnade i veckan som väntat styrräntan oförändrad på 3,75 procent, efter att inflation stått och stampat under våren och försommaren, på 2,3 procent. Samtidigt öppnar Riksbanken för tre sänkningar i år, till skillnad mot den tidigare prognosen om två sänkningar.

Förutsatt att inflationsutsikterna står sig kan styrräntan sänkas två eller tre gånger under andra halvåret, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Annons