Butiker och underkläder lyfter Lindex: ”Nya nivåer”

"Förbättrar vårt resultat ytterligare".

Lindex fortsätter att leverera starka kvartalsrapporter, så även för årets första tre månader. Försäljningsmässigt är ökningen tämligen blygsam och modeföretaget ökade med 0,7 procent mätt i lokala valutor, mätt i svenska kronor var tillväxten en procent. Resultatmässigt ser det dock bättre ut.

Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 62 miljoner kronor, en ökning med 6,9 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Annons

Vi är mycket nöjda med vår fina utveckling under första kvartalet. Trots den fortsatt utmanande omvärldssituationen lyckas vi förbättra vårt resultat ytterligare jämfört med föregående års mycket starka inledning och når nya resultat- och försäljningsnivåer, kommenterar Lindex vd Susanne Ehnbåge.

Samtidigt konstaterar modeföretaget att de fysiska butikerna står för majoriteten av tillväxten just nu. Den digitala försäljningens andel av omsättningen sjönk under kvartalet. Från 22,9 procent för motsvarande period i fjol, till 21,6 procent i år.

Vi ökar vår försäljning i våra fysiska butiker med en tillväxt på 2,3 procent och underkläder var vårt starkaste affärsområde under perioden med en ökning på 14 procent. Med vårt inspirerande och välbalanserade sortiment samt alla fantastiska medarbetares engagemang och stora kundfokus har vi fortsatt attrahera många nya kunder och stärkt Lindex varumärke ytterligare, kommenterar Susanne Ehnbåge.

Annons