Butikerna haltar: “Svenskarna har vänt sig till e-handeln”

14 procent är nu online.

HUI Research rapporterar nu hur det gick för handeln under pandemiåret 2020. Omsättningen för den fysiska butikshandeln nådde 695 miljarder kronor, vilket innebar en blygsam ökning på 0,5 procent.

Faktum är att sällansköpshandeln i butik minskade med 0,9 procent men helheten vägdes upp av en något starkare fysisk dagligvaruhandel, som växte med 1,8 procent.

Annons

Delar av sällanköpsvaruhandeln har drabbats hårt av pandemin, inte minst modehandeln, samtidigt som bygghandeln och blomster- och trädgårdsvaruhandeln har upplevt höga tillväxttal. Svenskarna har i allt högre utsträckning vänt sig till e-handeln vilket påverkat utvecklingen i fysisk butik negativt under 2020, skriver HUI.

Även om dagligvaruhandeln i butik gick bättre så har även den fått se en allt större andel flytta till nätet.

Den fysiska detaljhandeln har påverkats starkt av pandemin. Dagligvaruhandeln har gynnats av svenskarna ätit och druckit hemma istället för att gå på restauranger, caféer och barer. En betydande del av konsumtionen har dock flyttat till e-handelskanalen vilket tillsammans med enorma tapp i gränshandeln mot Norge drar ner dagligvaruhandelns utveckling.

Enligt HUI:s databas “Handeln i Sverige” så står nu e-handeln för 14 procent av detaljhandelsomsättningen i Sverige.

Under kommande år förväntas e-handelns andel fortsätta att öka.

Annons