Butiksdöden: Så många butiker har gått i graven: ”Drivs av konkurser”

Men inom en del av handeln ökar butiksöppningarna.

De fysiska butikernas lieman svingar sin lie allt häftigare i vårt land.

Butiksbeståndet fortsätter nämligen att minska. Det visar den senaste butikskartläggningen från HUI. 530 färre butiker fanns det i landet förra året, jämfört med 2020. Det motsvarar en nedgång på 3 procent.

Annons

Men inom ett delsegment så ökade butiksöppningarna i fjol, nämligen inom lågprishandeln. Den stod för 21 procent av alla nyöppningar bland kedjebutikerna. I genomsnitt öppnade det två lågprisbutiker i veckan förra året, enligt undersökningen.

Under de senaste еran har lågpris varit ett segment som blomstrat i den fysiska handeln, och nu när vi gеr oss in i oroliga ekonomiska tider är det troligt att lågprishandeln kommer fortsätta växa, kommenterar Emma Hernell, vd pе HUI.

Internationell konkurrens

Samtidigt har kedjebutiksbetståndet i klädhandeln minskat med 730 butiker de senaste fem åren. Det innebär att nästan var fjärde kedjebutik inom klädhandeln som fanns 2017 är borta i dag.

En hög andel av stängningarna drivs av konkurser, men klädhandeln är även en bransch där digitaliseringen kommit längst och där kedjorna har en utmaning både i internationell konkurrens, men även i att optimera sitt butiksnät för att på bästa sätt maximera kundmötet i de olika försäljningskanalerna, kommenterar Emma Wähl, analytiker pе HUI.

Annons