Byggde starkt kvartal och maxade tillväxten online

"Vi förväntar oss en fortsatt stark marknad".

Det går fortsatt bra för Byggmax Group, som visar upp en fin start på det nya året. Totalt sålde gruppen för drygt 1,1 miljarder kronor under det första kvartalet, vilket innebär en tillväxt på 26,4 procent. Föga överraskande var e-handeln en starkt bidragande orsak till utvecklingen.

Vi har en tydlig och ledande lågprisposition, vår e-handelstillväxt accelererade, och vi fortsatte ta marknadsandelar. Försäljningstillväxten drevs av en god marknad och ännu mer av egna tillväxtinitiativ. E-handelsförsäljningen för Byggmax-varumärket ökade 90 procent, säger Mattias Ankarberg, vd på Byggmax Group, i rapporten.

Annons

Även rörelseresultatet fick sig ett uppsving och landade på negativa 2 miljoner kronor. En rejäl ökning från förra årets -61 miljoner kronor under samma period.

Man noterar även att det kunde ha gått ännu bättre. Gruppen hade nämligen 23 butiker stängda under två veckor i Norge på grund av strikta restriktioner. Något som givetvis påverkade försäljningen negativt. Samtidigt gav det e-handeln än mer liv.

Nedstängningarna påverkade därmed e-handelsförsäljningen positivt. I Sverige, som inte haft nedstängningar, ökade e-handelsförsäljningen med 65 procent, med stark tillväxt i både butikssortimentet och vårt online-exklusiva produktutbud, säger Mattias Ankarberg.

"Går nu in i högsäsong"

Allra bäst gick det för Skånska Byggvaror vars försäljning ökade med 69 procent under perioden. Men Byggmax-kedjan gick också starkt framåt, om än med 23 procent.

Vi går nu in i högsäsongen. Vi förväntar oss en fortsatt stark marknad, men också exceptionella jämförelsetal från försäljningen under den kraftigaste ”stanna hemma-effekten" i andra kvartalet 2020. Vi förväntar oss också behov av att fortsätta hantera operationella utmaningar. Vid starten på det andra kvartalet var 23 norska butiker stängda för besök, av totalt 175 butiker.

Annons