Byggjätten ska spara 200 miljoner – säger upp personal

"Första steg i att säkra framtida lönsam tillväxt".

Bygg- och inredningskoncernen BHG Group har vuxit sig stora med en rad högprofilerade förvärv de senaste åren. Nu tvingas dock jätten göra som så många andra och lansera ett sparpaket, samtidigt som man går ut och vinstvarnar.

Vi har stor respekt för den nya verklighet konsumenten befinner sig i, och bedömer att marknaden kommer att bli än mer utmanade innan det blir bättre och väljer därför att proaktivt förbereda BHG för den osäkerhet som förväntas råda på konsumentmarknaden en tid framöver, kommenterar Gustaf Öhrn, tillförordnad vd och styrelsemedlem i BHG Group.

Annons

Bolagets omsättning i tredje kvartalet växte med 1,5 procent till 3,1 miljarder. Rörelseresultatet föll däremot kraftigt från 164 till 48 miljoner. Rörelsemarginalen stannade vid 1,5 procent - ned från 5,4 procent.

Ska spara 200 miljoner

Nu ska koncernen jobba för att minska lagret och man har redan skrivit ned lagervärdet med 375 miljoner. Samtidigt väntas uppsägningar, för att få ordning på finanserna i en tuff omvärld.

Arbetet med kostnadsbesparingarna påbörjas omedelbart och förväntas få full effekt från det andra kvartalet 2023. Besparingarna avser främst personalminskningar samt bland annat effektivisering av lagerhållningskostnader och kommer genomföras i enlighet med arbetslagstiftning och rutiner, skriver bolaget.

Totalt ska man göra nedskärningar på 150 till 200 miljoner kronor på årsbasis.

De åtgärder vi nu vidtar förväntas leda till en positiv resultat- och kassaflödesutveckling och utgör ett första steg i vårt arbete med att framtidssäkra BHG för framtida lönsam tillväxt. Den omorganisation och förfinade verksamhetsmodell som tidigare kommunicerats är ytterligare ett led i det här arbetet, säger Gustaf Öhrn.

Annons