Chockhöjning av breven: ”Kompensera för intäktsbortfall”

"Portointäkterna kommer inte längre att räcka till".

2017 så kostade det sju kronor att skicka ett enkelt brev inom Sverige. Nästa år kommer det att kosta 18 kronor, efter Postnords senaste höjning.

De senaste åren har portot stigit i takt med att brevvolymerna fallit. Och med den senaste tidens inflation på det, så meddelar Postnord nu att det billigaste portot går från 15 till 18 kronor, från och med 2024.

Annons

Den första januari 2024 höjs portot för ett brev upp till 50 gram med tre kronor, från 15 till 18 kronor. Höjningen görs för att kompensera för det intäktsbortfall som uppstår när brevvolymerna kraftigt minskar samtidigt som inflationen fortsatt är hög, skriver Postnord i ett utskick.

Enligt fraktbolaget så minskade volymen på frimärkta brev inrikes med 20 procent under 2023, jämfört med året innan. Och den procentuella ökningen för portot landar på 20 procent.

Hittills har den samhällsomfattande posttjänsten varit självfinansierad, men i närtid förväntar vi oss att portointäkterna inte längre kommer att räcka till för att finansiera vår finmaskiga infrastruktur i hela Sverige. För att vi ska kunna tillhandahålla postservice i Sverige till en fortsatt hög kvalitet är det därför nödvändigt att postfinansieringsutredningens förslag till regulatoriska lättnader och statsstöd träder i kraft enligt den tidtabell som utredningen har föreslagit, säger Mathias Krümmel, vd för Postnord Sverige.

Den fullständiga listan över de nya portopriserna (inrikes brev) finner du nedan:

Vikt (g): Pris 2023 Pris 2024 Procentuell förändring i pris
50 15 kr 18 kr 20 %
100 30 kr 36 kr 20 %
250 45 kr 54 kr 20 %
500 60 kr 72 kr 20 %
1 000 90 kr 108 kr 20 %
2 000 120 kr 126 kr 5 %

Annons