Clas Ohlson minskar förlusterna: ”Vi har varit proaktiva”

Mer varor i lager nu, mot för ett år sedan.

Clas Ohlson spikar nu, först i juni, fast sitt bokslut för fjärde kvartalet 2021.

Och det är en stabil rapport vi får ta del av. Omsättningen ökade nämligen med 16 procent till 1,78 miljarder kronor, jämfört med 1,53 miljarder motsvarande kvartal året innan.

Annons

Det är glädjande att konstatera att våra gemensamma ansträngningar under året ger oss en fortsatt god finansiell ställning och en stabil grund att stå på när vi planerar för framtiden, kommenterar vd:n Kristofer Tonström.

Plus 16 procent

Rörelseresultatet landade samtidigt på desto dystrare -10 miljoner. Men det var ändå en upphämtning från året innan, då det uppgick till -64 miljoner – bland annat till följd av färre butiksbesök i pandemins spår. Resultatet per aktie tickade in på -0,25 kronor (-1,02). Utdelningen föreslås uppgå till 6,75 kronor per aktie – och utbetalas vid två tillfällen. 2020 låg utdelningen på 6,25 kronor.

Ser vi till det senaste kvartalet ökade vår totala försäljning med 16 procent. Nyckeln till de framsteg vi gjort handlar återigen om vårt envisa fokus på att varje dag jobba med sådant vi själva kan påverka, kommenterar vd:n.

Han lyfter också fram att kedjan nu har något högre lagernivå än förra året. Varubristen har därmed minskat.

Ett exempel är hur vi varit mycket proaktiva i vårt arbete med inköp och transporter och under hela kvartalet haft en god tillgänglighet på rätt produkter både i butik och på vårt centrallager, trots stora störningar i de globala logistikkedjorna.

Annons