Coolstuff flyttar lagret – lämnar Nowaste för TPL-konkurrenten

Storsatsar på automatisering.

Det var i maj 2018 som vi kunde berätta att e-handlaren Coolstuff hade bestämt sig för att lägga ner det egna lagret i Malmö och istället outsourca logistiken via den Helsingborgsbaserade TPL-aktören Nowaste Logistics.

Flyttlasset gick hösten 2018 och när det verksamhetsåret avslutades våren 2019 stod det klart att logistikskiftet hade märkts av på den sista raden.

Annons

LÄS ÄVEN: Coolstuff: “Lagerflytten har kostat pengar och fokus”

Sedan dess har dock e-handlaren återvänt till svarta siffror. Och nu är det dags för ännu ett omtag kring logistiken. I maj kommer Coolstuff nämligen att lämna Nowaste Logistics och istället flytta in hos Boxflow. Boxflow är en logistikaktör som specialiserat sig på automatisering. Företaget öppnade förra året en ny lagerbyggnad utanför Helsingborg.

Boxflow har precis byggt en ny och modern logistikfastighet i Östra-Ljungby som kommer fungera väldigt bra för vår logistik. Vi får fina skalfördelar eftersom lokalen delas med andra aktörer som har högsäsong under andra delar av året än vi har. Vi värdesätter även att fastigheten är energieffektiv och med solpaneler på taket vilket gör den självförsörjande på el under delar av året, berättar Christian Omander, medgrundare på Coolstuff.

Boxflow har bra idéer på hur vi kan effektivisera processer genom tekniskt stöd och automation. Det är en utmaning med automation när man har en så säsongsberoende verksamhet som vi har, så vi kommer ta det steg för steg. Till en början planeras för filmning, scanning och automatisk sortering. Ytterligare bitar kommer senare, fortsätter han.

Som många andra e-handlare har Coolstuff merparten av sin försäljning under endast ett par enstaka månader om året. Det innebär en utmaning eftersom behovet av personal och lageryta kan variera beroende på säsong.

Nu kommer vi att dela lokaler med några andra verksamheter, vilket vi ser som väldigt positivt.

I Coolstuffs nya lokal kommer det både att finnas andra e-handlare och företag som har behov av mer traditionell logistik, till exempel från lager ut till butik. Christian Omanders bedömning är att Coolstuff blir den största renodlade e-handlaren i det nybyggda Boxflow-huset.

Den kommande flytten är en stor händelse för företaget, konstaterar han.

Annons

Det är en stor kostnad att flytta, under några dagar kommer vi till exempel inte att kunna ha igång verksamheten. Så det är inget man gör i en handvändning. Men förutsättningar förändras och då behöver man se över vad olika aktörer har att erbjuda. Det är kanske inte optimalt att flytta lagret vart fjärde år, men ibland blir det så.

Christian Omander vill inte gå in på detaljer gällande kostnadsbilden för det gamla och det nya logistikupplägget. Men han är tydlig med att flytten på det stora hela förväntas innebära fördelar för Coolstuff.

Totalt sett blir det mer gynnsamt för oss när vi tittar på alla delar, som flexibilitet, kostnad och så vidare. Det är klart, det är ju därför vi gör det här, avslutar han.

LÄS ÄVEN: CoolStuff förändrar allt: “Världen förändras och vi med den”

Annons