Cyberphoto miljonrusade och ökade vinsten – sen kom corona

"Såg som enda utväg att permittera personal".

En omsättning som steg från 312 till 366 miljoner och ett resultat efter finansiella poster som under samma period ökade från 2,6 till 4,5 miljoner. Så ser siffrorna ut när e-handlaren Cyberphoto räknar ihop sitt senaste verksamhetsår, som pågick under perioden 1 maj 2019 till och med 30 april 2020.

Det vill säga precis när coronapandemin hade kopplat sitt grepp om Sverige. När det nya verksamhetsåret skulle börja hade Cyberphoto alltså en helt annan verklighet att förhålla sig till. I den nya årsredovisningen framgår det att företaget bland annat fått ansöka om permittering i samband med pandemin.

Annons

Vi såg redan i ett tidigt skede en tydlig avmattning och förändring av både handeln i stort och i köpbeteenden bland olika målgrupper. Utifrån dessa och tillsammans med lägesbedömningar avseende handel i Europa, Skandinavien och Sverige samt uttalanden från myndigheter så vidtog vi en del omedelbara åtgärder, säger Patrik Ohlsson, vd på Cyberphoto till Ehandel.

"Har gett oss framgång"

Patrick Ohlsson menar att besluten man tog i början av pandemin visade sig vara helt rätt. Omställningen i personalen, ett förändrat fokus gällande produktkategorierna och en tydlig inriktning mot olika kundsegment ska på olika sätt ha bidragit till ett positivt resultat för det innevarande året.

Vi som många andra såg som enda utväg att permittera personal del av tid i början av kalenderåret direkt när avmattning kom, och när våra åtgärder vände trenden så kunde vi snabbt ta tillbaka all personal på full tid igen.

I dag arbetar Cyberphoto med tre huvudkategorier; Foto/Video, mobiltelefoni och outdoor.

I de uppföljningar som vi gjort och fortlöpande gör så ser vi också att de åtgärder vi vidtog gett oss framgång och burit frukt genom ökad omsättning och större marknadsandelar. Till detta så är min personliga känsla också att jag som konsument har ägnat mera tid åt egna hobbies och intressen på hemmaplan i stället för att en del av hushållens pengar har gått till resor.

Var tror du att ni landar i omsättning för året 20/21?

Jag kan bara säga vi har satt ett tufft mål, som också innebär att vi redan nu har passerat fjolåret, avslutar Patrick Ohlsson.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!