Cyberphoto växer igen – men vänder till förlust

Investeringarna tyngde resultatet.

Cyberphoto, som är hemmahörande i Umeå, är alltid med på listan över Sveriges hundra största e-handlare. Och nu verkar man ha hittat formen igen, efter mellanåret 2021/2022.

Omsättningen växte nämligen från 255,7 till 287,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet gick däremot i rakt motsatt riktning. Där vändes en vinst på nästan en miljon till en förlust på -4,6 miljoner kronor.

Annons

Räkenskapsåret har präglats av omfattande modernisering och uppdateringar av interna system samt funktioner, vilket har medfört tillkommande kostnader för bolaget, förklarar man förlusten i sin årsredovisning.

Där kan vi också se att posten övriga externa kostnader ökade från -13,1 till -17,1 miljoner under verksamhetsåret. Även personalkostnaderna ökade med nära miljonen, från -19,5 till -20,3 miljoner kronor.

Genom dessa investeringar, så framtidssäkras bolagets system, ger effektivare processer och höjer nivån kring IT-säkerheten. I övrigt beräknas verksamheten fortsätta likt tidigare år.

Utöver sin e-handel har Cyberphoto, som säljer fotoutrustning med tillhörande service, också en butik hemma i Umeå.

Annons