Då slår lågkonjunkturen till i Sverige: ”Blivit dystrare”

Inflationen och höjda räntor väntas pressa hushållens köpkraft ytterligare.

Hösten och vintern kan bli en dyster period för handeln. Enligt Konjunkturinstitutets (KI) senaste prognos väntas nämligen hushållen pressas av inflationen och konsumtionen därmed att minska.

Energipriserna väntas bli rekordhöga och inflationen tros uppgå till runt 10 procent och KI spår därför att en lågkonjunktur är att vänta 2023.

Annons

Samtidigt väntar fler räntehöjningar, något som gör hushållen pessimistiska gällande sina ekonomiska utsikter. KI tror att reporäntan har höjts till 2 procent vid årets utgång.

Svensk ekonomi utvecklades överraskande starkt det andra kvartalet i år. Utsikterna för framtiden har dock blivit dystrare under sommaren, skriver KI.

Hushållens köpkraft beräknas alltså att falla och med en lägre konsumtion väntas även ett minskat BNP under perioden.

Annons