Därför är inflationen i Sverige högre än hos grannarna: ”Mer stöd”

Mildare effekt i Norge och Danmark.

Medan Sverige upplever en historisk inflationschock är det desto lugnare i grannländerna. De har förstås inte klarat sig undan, men effekterna har varit betydligt mildare. När den svenska inflationen nosade på 12 procent i februari, hamnade motsvarande siffror på 6,7 i Danmark och 6,5 i Norge.

Men varför har våra grannar klarat sig bättre? Enligt Carl Nilsson, ekonom på Swedbank, handlar det om politiska beslut, som i sin tur gjort att konsumenterna inte behövt ta kostnaderna i samma utsträckning. Det handlar bland annat om ett norskt elpristak, där företag och hushåll ersätts för 90 procent av kostnaderna över 70 öre per kilowattimme.

Annons

Vid sidan om att det mekaniskt sänker inflationen så har företag fått mer stöd än vad de fått i Sverige. Det kan ha bidragit till ett mindre behov för företagen att vältra över sina kostnader på kunden, säger Carl Nilsson till TT.

En annan förklaring är den svaga kronan. Danmark har till exempel en fast växelkurs mot euron. Sverige har en rörlig kurs. Ytterligare en anledning är de snabba prisökningarna på livsmedel.

De har stigit mycket snabbare i Sverige. Skälen till det är flera, men man bör nämna att Norge hade högre livsmedelspriser i utgångsläget, så även om det stiger mycket i rena kronor så blir det lägre procentuell uppgång i Norge. Det är viktigt att ha med sig.

"Kommer ligga högre"

Den svenska inflationen för mars väntas uppgå till runt 11 procent - facit får vi på fredag. Och vi kommer att få fortsatt svårt att mäta oss med grannländerna, tror Carl Nilsson.

Jag misstänker att svensk inflation kommer att ligga högre än Norges och Danmarks ett tag till, det är rimligt att vänta sig. Men jag tror att det ändå sker någon form av konvergens i slutet av året, när inflationstakten i alla länder börjar dämpas mer tydligt, säger han till TT.

Annons