Därför stämmer e-handlaren Zytomierska: ”Behöver ifrågasätta”

Anklagas för dåliga försäljningssiffror.

I april meddelade bikiniföretaget Love by Lola att medieprofilen och entreprenören Katrin Zytomierska har förvärvat 80 procent av bolaget. Nu har grundaren Yessica Thor stämt Katrin och företaget vid Stockholms tingsrätt.

Jag önskar att uppföljningen bjöd på goda nyheter, men så är tyvärr inte fallet, skriver Yessica Thor till Ehandel.

Annons

LÄS ÄVEN: Zytomierska till bikinibranschen – ”Ett yes i magen”

Vad affären gick på var tills nu hemligt. Men i samband med stämningsansökan avslöjades prislappen, som låg på 1,2 miljoner kronor.

Överenskommelsen var att köpeskillingen skulle delas upp och betalas vid två tillfällen, i kontanter samt aktier i bolaget. Mer exakt gällde det 960 000 kronor för inkråmet och 240 000 kronor som motsvarade 20 procent av aktierna.

Den första utbetalningen skedde enligt plan i april månad. Den andra, om 480 000 kronor, skulle ske sista oktober men har uteblivit.

"Ska påverka köpeskillingen"

När Katrin Zytomierska blev majoritetsägare var tanken att grundaren Yessica Thor skulle fortsätta jobba heltid över sommaren för att hjälpa Katrin att komma in i bolaget och sedan skulle hon övergå till att jobba deltid under hösten, vintern och våren 2021.

Men enligt Yessica Thors stämningsansökan, som kommit in till tingsrätten, ska Katrin Zytomierska vägrat att betala ut Yessicas lön för augusti. Detta eftersom Katrin påstår att Yessica inte har jobbat den perioden, samtidigt som Yessica menar att hon har haft lagret i sin lägenhet och arbetet heltid hela månaden.

Samtidigt menar Katrin att hon inte har kunnat arbeta under hela augusti månad eftersom hon inte fått inloggningsuppgifter av Yessica. Detta ska ha hindrat Katrin från att skicka nyhetsbrev eller kommunicera med sina kunder via företagets kanaler. Något som Yessicas sida givetvis inte håller med om. 

På förekommen anledning förtjänar det att framhållas att du erhöll login för admin till hemsidan/webbshoppen med hela dess kunddatabas den 24 maj. Den 8 juni erhöll du manual för hemsidan. Den 1 september erhöll du en lathund för allt väsentligt rörande driften såsom leverantörs- och produktinformation. Vidare lades mailadresser till för din personal, och kundtjänsten styrdes om till dem, framförde Johan Thor i ett mejl till Katrin.

Annons

Enligt stämningsansökan ska Katrin även ha anklagat Yessica för dåliga försäljningssiffror under sommaren. Något som enligt Katrin ska påverka köpeskillingen.

"Valt att tacka nej"

En annan aspekt som sidorna inte är överens om är varulagrets storlek vid överlåtelsen. Katrin menar att det saknas hundratals produkter samtidigt som Yessica påstår motsatsen. 

Yessica framför i dokumenten att 238 produkter ska ha getts bort till influencers och andra kända profiler i marknadsföringssyfte. Runt 32 produkter ska Katrin ha plockat hem "för eget bruk" och nära 200 artiklar ska vara hemma hos Yessica då returer kommit direkt till henne istället för till den nya adressen. Dessa ska ha budats över till LoveByLola AB i efterhand.

Vidare ska Katrin ha krävt att man värderar lagret efter försäljningsvärdet istället för inköpsvärdet. Något som Johan Thor menar är omöjligt. 

Stämningsansökan kommer från Yessica Thor och visar klart och tydligt vilka delar hon är missnöjd med. Hur ställer ni er, som motpart, till detta? 

Vi har inte lämnat in ett svaromål än. När vi gör det kommer vi i sak detaljerat att bemöta Yessicas påståenden i stämningsansökan, säger Mark Safaryan, Katrins advokat, till Ehandel och fortsätter:

Vi bestrider hennes krav, vi delar inte hennes uppfattning heller om hur saker och ting förhåller sig kring förvärvet. Min klient har gått in i affären på felaktiga premisser. Har man den typen av förväntningar, som har påverkan på priset, som sen visar sig inte vara sant då kan man hamna i ett läge där man verkligen behöver ifrågasätta transaktionen. Vi har erbjudit motparten ett skäligt belopp som ersättning samt kompensation i syfte om att hitta en samförståndslösning, men hon har valt att tacka nej.

Annons