Därför tvingades de skära ned – förlust på 189 miljoner

Nu sätter man hoppet till USA och Storbritannien.

Sommaren förra året kom beskedet att Bolt behövde halvera personalstyrkan i Tipser, som man förvärvade 2021. Tipser tillhandahåller en plattform som ger möjligheten att integrera e-handel på vilken digital yta som helst. Den går numer under namnet Bolt Checkout Everywhere.

Hittills har det dock kostat mer än det smakar att driva bolaget. Nu har vi också siffrorna svart på vitt, som visar varför Bolt behövde skära ned. Omsättningen sjönk nämligen från 43,4 till 34 miljoner kronor under förra året. Samtidigt svällde förlusten från -143 till -189 miljoner.

Annons

En del i det kan tillskrivas just ökande personalkostnader, som gick från -106 miljoner under 2021 till -122 miljoner under 2022.

Soliditeten var nere på blott 3,7 procent efter förlustsmällen, men bolaget lever vidare trots att det än så länge inte uppvisat några tecken på att vända till lönsamhet.

I dagsläget är bedömningen att likviditeten, tillsammans med möjlighet från moderbolaget Bolt Inc, är tillräcklig för Tipser AB tillsammans med full täckning för bundna egna kapital för åtminstone 12 månader, står det i årsredovisningen.

Efter att ha integrerats till fullo i det amerikanska ägarbolaget, som äger samtliga aktier, har fokus flyttats till USA och Storbritannien. Huruvida det blir början på vändningen som Tipser behöver återstår att se.

Ledning och styrelse övervakar löpande verksamhetens utveckling i detta sammanhang, för att snabbt och effektivt kunna hantera de eventuella risker och situationer som kan uppstå, skriver bolaget.

Annons