De får böter på 16,9 miljoner – för prisstyrning i e-handeln

Utpekade bolaget slår tillbaka mot myndighetens beslut.

Konkurrensverket har granskat Tapwell, som bland annat levererar kranar till kök och badrum, och deras prissättningspolicy. Nu har myndigheten landat i att bolaget ägnat sig åt prisstyrning och de får därför böta hela 16,9 miljoner kronor för överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.

Man bedömer att bolaget under två och ett halvt års tid begränsat återförsäljarnas möjligheter att själva bestämma priset på produkterna.

Annons

Att begränsa återförsäljares möjligheter att självständigt bestämma försäljningspris kan vara otillåtet enligt konkurrenslagen. Prisstyrning kan skada konkurrensen eftersom pris är ett av de viktigaste konkurrensmedlen. Det riskerar att leda till dyrare produkter för konsumenterna, säger Rikard Jermsten, Konkurrensverkets generaldirektör, i ett uttalande och fortsätter:

Att det i detta fall dessutom rör onlineförsäljning är särskilt allvarligt eftersom prisstyrningen då får stor spridning.

Tapwells prispolicy ska ha inneburit att återförsäljarna inte har fått gå under ett lägsta försäljningspris. Man ska därefter, på olika sätt, ha övervakat handlarna så att alla håller sig på rätt sida om prisgränsen. Den som inte gjorde det fick uppmaningar om att korrigera priset och följa policyn, enligt utredningen.

Konkurrensverket inledde sin tillsyn under 2021, efter att två företag inkommit med klagomål, då de upplevt att de tagit emot påtryckningar från Tapwell om att justera sina priser ut mot slutkunden.

Myndigheten gjorde bland annat en platsundersökning hos Tapwell den 7 till 14 juni och startade under vintern sin utredning. Man höll förhör med såväl Tapwell som två återförsäljare.

Tapwell bestrider uppgifterna

Tapwell själva håller inte med om Konkurrensverkets bedömning och har påpekat vad man anser att myndigheten fått om bakfoten. De bestrider att prisstyrning skett och att kontakterna med återförsäljarna inte var någon begäran om prishöjningar. Man förnekar även att någon prispolicy funnits.

Påpekandena om ”fel bruttopris”, frågor om kampanj och vidarebefordran av bevakningsmejl och annan information från Prisjakt till återförsäljarna har endast utgjort ett led i den service som Tapwell ger sina återförsäljare. Denna service kan därutöver bestå i att hos återförsäljaren identifiera marknadsförda artiklar som utgått ur Tapwells sortiment, länkar som inte leder till rätt produkter och bilder som visar fel produkter. Servicen är uppskattad av återförsäljarna, har de framfört i utredningen.

Bolaget säger också att återförsäljarnas prisföljsamhet inte är ett bevis för att återförsäljarna accepterat någon prispolicy. Man säger att runt hälften av de granskade mailen och sms:en kan kopplas samman med prishöjningar och tycker att det visar på ett svagt samband.

Annons

Vidare anser man att Konkurrensverket missat väsentliga delar i sin bedömning. Framför allt vad Tapwell tycker är Bygghemma-koncernens påverkan på återförsäljarmarknaden.

Tapwell konstaterar att det inte är genom Tapwells inblandning som ett jämviktspris på marknaden har satts, utan att det är uteslutande Bygghemma-sfärens prisbild som har styrt marknaden. I branschen har dessutom tillämpats något som kallas för BHI, Bygghemma Index, som innebär att återförsäljarna utgår från det pris som företagen inom Bygghemma-sfären sätter på sina produkter vid beräkningen av sina verkliga marginaler i förhandlingar med leverantörer, står det att läsa i Konkurrensverkets beslut.

Bolaget säger också att en eventuell överträdelse enbart är ringa, då effekterna av den är bagatellartade och försumbara. Man menar att Konkurrensverket misslyckats med att visa att en eventuell överträdelse varit skadlig för konkurrensen och att konkurrensskadeavgiften därför ska skrivas ned.

Bakgrunden till beslutet

Men invändningarna var alltså förgäves och Konkurrensverket delade ut en rejäl mångmiljonbot. Detta då man sett bekräftelser från två e-handlare, som höjt priser och justerat kampanjer efter vad man anser är uppmaningar om att så göra.

Man hänvisar bland annat till en konversation mellan en anställd på Tapwell och en anställd hos en e-handlare, där den förstnämnda frågar den sistnämnda om de kör kampanj. Vederbörande får då följande till svar från den e-handelsanställda.

Blev trött på att (annan handlare) legat under priserna enligt ÖK huuur länge som helst, så jag la allt på 12% för några timmar sen. Tapwellordrarna lyser med sin frånvaro och (andra handlaren) vägrar att ändra priserna till de som alla andra har.... och fortsätter:

Inte för att tala om (två andra handlare) som redan ligger ännu lägre på en rad produkter...inte konstigt att man inte säljer nu när man kollar runt.

Efter att ha skickat en länk med prisjämförelser från Prisjakt ändrar dock e-handlaren priset och skickar ett nytt meddelande:

Om du vill att jag ändrar tillbaka så gör jag det....ditt ord är min lag. Fan vad dåligt samvete jag fick...ändrar tillbaka nu direkt... Fortsatt trevlig helg.

Efter att återigen ha kontaktat Tapwell med en bekräftelse på att allt nu ska vara korrekt svarar den Tapwellanställda:

Tnx (tack, reds anm).

Kan överklagas

Det är mot bakgrund av exempel som detta som Konkurrensverket gör sin bedömning att dela ut boten. Myndigheten ska även ha sett e-handlare höra av sig till Tapwell och fråga om de kan göra avsteg från prispolicyn och fått nekande svar.

I ärendet har det inte konstaterats några omständigheter som medför att sanktionsvärdet ska justeras. Därmed har konkurrensskadeavgiften för Tapwell bestämts till 16 900 000 kronor, skriver myndigheten.

Sanktionsavgifter tillfaller staten och faktureras av Konkurrensverket när beslutet vunnit laga kraft. Parterna har också möjlighet att överklaga beslutet.

Annons