De firade 20 år och vände till vinst: “Stärkt vår position online”

"Förbättrat lagret och produktutbudet".

E-handeln Faglasang.com, som säljer ridsportartiklar, rapporterar nu sina siffror för 2020. Omsättningen steg med nära 40 procent, jämfört med 2019, och landade på strax över 5 miljoner kronor.

Vi har under året förbättrat lagret och produktutbudet till kund. Detta tillsammans med förbättrad digital marknadsföring har gjort att vi stärkt vår position online och lyckats öka omsättningen, skriver företaget i en kommentar till årsredovisningen.

Annons

Samtidigt går man från ett minusresultat på lite över 300 000, året innan, till att istället göra en vinst på nära 100 000 kronor under 2020.

Pandemin har dock förstås satt sina spår och företaget saknade de tävlingar och event som fallit bort under förra året.

Vi påverkades inte i den omfattningen vi först befarade. Våra leverantörer kunde leverera utan större störningar. Det som påverkade oss negativt var att vi inte kunde visa upp våra nya produkter på tävlingar och event. Detta kompenserades med en ökad försäljningsvolym totalt.

Under 2020 passade man även på att fira 20 år som företag. År 2000 startades Fåglasång som en fysisk butik men sedan 2018 sker all försäljning online.

Vi firade även 20-årsjubileeum och hade ett flertal lyckades kampanjer tillsammans med våra leverantörer i samband med detta, konstaterar företaget.

Kommentar från Patrick Jacobsen:

Vi har haft ett bra år och börjar se bra effekter på allt arbete vi gjorde under 2019 då vi konverterade verksamheten till en renodlad e-handel. Vår mål är att kunna fortsätta växa och öka takten. Vi tittar även på möjligheter att ta in externt kapital då vår utveckling av våra egna varumärken går så pass bra nu men är kostsamt att skala upp, säger Patrick Jacobsen till Ehandel.

Annons
Annons