De galopperar på – men travar inte hem vinsten

E-handlaren gör en rejäl förlust.

Fattar du galoppen? Det gör i alla fall e-handlaren Get the gallop, som säljer varor inom kategorierna häst, husdjur och inredning. Det är allt från smycken formade som hästar till tallrikar med hästmotiv som säljs via nätbutiken.

Under 2023 har Get the gallop AB fortsatt att visa en bibehållen omsättning. Vi har fortsatt att göra strategiska investeringar för att säkerställa långsiktig hållbarhet och tillväxt för bolaget, skriver man i ett bokslut för 2023.

Annons

Get the Gallop (2022 mot 2023) i siffror:

  • Nettoomsättning: 10,4 miljoner (10,8)
  • Rörelseresultat, EBIT: -247 000 (123 400)
  • Resultat efter finansiella poster: -106 000 (-44 500)

Verksamhetsåret 2023 har varit både utmanade med vikande e-handel i framför allt Sverige, men även framgångsrikt med ökad försäljning på nya marknader, konstaterar man.

Genom att fokusera på "kvalitet, innovation och hållbarhet" ska man nu stå väl rustad inför framtiden, heter det.

Vi är tacksamma för det hårda arbete och engagemang från våra partners och kunder som har bidragit till vår stabila omsättning under året. Vi ser fram emot att fortsätta växa och utvecklas under kommande år.

Annons