De har gjort hästjobbet – fortsätter växa: ”Optimistiskt”

Men bra bit kvar till break-even.

E-handeln Horseonline i Kalmar galopperar på. Bolaget växer under ledning av e-handelsveteranerna Jörgen Bödmar, grundaren av Nordic Nest, och Ola Fors, grundaren av Patroner.se.

Nyckeltal 2023:

Annons

• Omsättning: 28 miljoner kronor (23,5)

• Rörelseresultat: -2,6 miljoner kronor (-2,8)

• Rörelsens kostnader: -20,2 miljoner kronor (-17,9)

Sedan 2019 har e-handeln stadigt vuxit från en omsättning på 5,6 miljoner kronor. Samtidigt har förlusten tilltagit. 2019 uppgick den till drygt -800 000 kronor. Nu närmar de sig -3 miljoner. Den minskade dock något förra året, men det är fortfarande en bra bit kvar till svarta siffror.

Året har präglats av en kontinuerlig utveckling och expansion, i enlighet med företagets långsiktiga strategi. Tillväxten var något lägre än budgeterat, främst på grund av en svagare ekonomi, men förväntas förbättras under 2024 enligt företagets årsredovisning, skriver bolaget.

Nytt lager

Under årets första och andra kvartal genomfördes en flytt till ett mer modernt lager.

Det nya lagret är dimensionerat och utristat för att möta kraven från en växande e-handelsmarknad och den tillväxtplan bolaget har, skriver man.

Under andra halvan av fjolåret påbörjades internationaliseringen av verksamheten med en engelskspråkig webbplats som lanserades i november. Företaget går inte in på några detaljer, men satsningen ska så här långt se rätt lovande ut.

Annons

De preliminära resultaten har varit uppmuntrande, som företaget uttrycker det med tillägget:

Under 2023 ökade företaget sin tillväxt med 20 procent jämfört med föregående år, vilket resulterade i en omsättning på 28 miljoner kronor och ett nettoresultat. Inledningen av 2024 har följt tillväxtplanen, och företaget ser optimistiskt på framtiden.

Annons