De omsatte 88 miljarder kronor: ”Bästa året i vår historia”

"Året kännetecknades av e-handelstillväxt".

Idag presenterar Axel Johnson-koncernen, som bland annat står bakom Kicks, Åhléns och Dustin, sina siffror för 2019.

Under året ökade koncernens omsättning med cirka sju procent och landade på drygt 88 miljarder kronor. Resultatet steg med 12,5 procent och summerades till 3,4 miljarder kronor.

Annons

Under den sammantaget stabila finansiella ytan pågick snabba förändringar på många av våra marknader, och ett stenhårt förnyelsearbete i våra bolag. Vår affärsutvecklingstakt har aldrig tidigare varit så hög som under 2019, och året kännetecknades av e-handelstillväxt, lansering av nya koncept och produkter, många nya förvärvade bolag, stora investeringar och fokus på att driva arbetet för att nå våra koncerngemensamma mål avseende mångfald och klimatpåverkan, skriver Mia Brunell Livfors, vd på Axel Johnson, i rapporten.

2019 är det bästa året i Axel Johnson historia.

Trots bolagets drömmiga siffror väljer Axel Johnson att behålla båda fötterna på jorden. Koncernen följer coronavirusets spridning i världen och är beredd på att agera.

Axel Johnson är en företagsgrupp med en ägarfamilj som konsekvent betonar företags ansvar och kraft att förändra samhället i positiv riktning, och jag vet att den övertygelsen utgör ett kitt för väldigt många av oss som arbetar i verksamheterna. Den övertygelsen är särskilt viktig nu, när vi har att hantera den osäkerhet och de påfrestningar på företag, och på samhälle, som Corona-spridningen innebär.

Vi ska agera för att säkra våra verksamheter och fatta ansvarsfulla beslut i förhållande till våra medarbetare och arbetsplatser. Även om vi kommer att vara tvungna att här och nu, och från dag till dag, hantera de kortsiktiga förändringar och utmaningar som situationen för med sig, så ska vi behålla vårt fokus på långsiktig utveckling och företagsbyggande.

"Samtliga bolag ökade omsättningen"

De bolag som ingår i koncernen är Axfood, Kicks, Åhléns, Dustin, Martin & Servera, Novax, AxSol samt industrihandelsgruppen Axel Johnson International. Samtliga koncernbolag ökade omsättningen under 2019. De största resultatförbättringarna uppnåddes i Axel Johnson International och i Axfood.

Sällanköpsmarknaden präglas av en stenhård konkurrens mellan etablerade och nya aktörer, prispress från ständiga kampanjer, och ökad konkurrens över landsgränser. Under sådana marknadsförhållanden är det glädjande att se hur både Kicks och Åhléns lyckas öka sin försäljning både totalt och i jämförbara butiker, och att e-handeln visade imponerande tillväxt.

Axfood växte med 5,5 procent i fjol. Försäljningen landade på 50,7 miljarder kronor, jämfört med 48 miljarder under 2018. Resultat uppgick till 2,1 miljoner kronor, jämfört med 2 miljoner året innan.

Annons

Martin & Servera summerar en omsättning på 15 miljarder kronor, vilket är ett lyft med cirka 400 miljoner kronor. Resultatet steg från 360 miljoner kronor till 426 miljoner.

Dustin har ett brutet räkenskapsår som sträcker sig från september 2018 till augusti 2019. Omsättningen uppgick till 12,5 miljarder kronor, jämfört med 10,3 miljarder. Resultatet landade på 445 miljoner kronor, jämfört med 360 miljoner.

Dustin visade en god organisk tillväxt, medan marginalerna under det andra halvåret försvagades som en följd av förändrad kundmix, där de små- och medelstora kunderna varit mer återhållsamma med it-investeringar i en osäker konjunktur. Vi tror starkt på bolagets plan, med en kombination av försäljning av hårdvara och en tillväxt i standardiserade tjänster online. Utifrån den övertygelsen har vi under hösten 2019 ökat vårt ägande från 25,9 till 29,8 procent.

Åhlens försäljning ökade under året och summerades till 5,1 miljarder kronor, jämfört med 4,8 miljarder. Resultatet ligger fortfarande på minus men utvecklades positivt under året, från -131 miljoner kronor under 2018 till -116 miljoner i fjol.

Resultatet i Åhléns varuhusverksamhet har förbättrats mer än vad de siffrorna visar, då det totala resultatet belastas av investeringar i expansion i nya koncept med lågprisinriktning, som Beauty Bargain och Åhléns Outlet.

Kicks omsättning steg från cirka 3,2 miljarder kronor under 2018 till 3,3 miljarder i fjol. Bolaget förklarar att "investeringarna i omställningen belastade resultatet" som landade på 11 miljoner kronor, vilket är ett tapp på fyra miljoner kronor.

Under 2020 fortsätter vi att utveckla våra verksamheter och vi gör det förankrade i gemensamma värderingar och i en stolthet över att tillsammans bygga företag med ett riktigt långsiktigt perspektiv, som förenar samhälls- och affärsnytta, avslutar Mia Brunell Livfors.

Annons