De ska fynda e-handlare – lanserar investeringsbolag

"Under turbulenta tider de största möjligheterna uppenbarar sig".

Eric Thysell och Oskar Britting, med erfarenhet från Catena och Cdon, sjösätter i dag Garn Invest. Ett investeringsbolag som ska hitta och investera i kvalitativa nordiska e-handelsbolag som är missbedömda av marknaden.

I en tid där e-handeln för första gången fått brottas med minskade försäljningsvolymer, ser man möjligheten att göra riktiga fynd.

Annons

Trots den nordiska e-handelns omfattning finns det idag få investerare, med specialistkunskap, inom segmentet. Våra operativa- och finansiella insikter särskiljer oss därför på marknaden, vilket möjliggör goda förutsättningar att finna attraktiva investeringar, säger Eric Thysell, vd och förvaltare på Garn Invest, i ett uttalande.

Grundarna menar att även bolag med starka affärsmodeller och kassaflöden missbedöms när det kommer till värdering. De borde veta vad de pratar om. I styrelsen sitter nämligen en hel rad rutinerade namn.

Där återfinns David Olhed, CCO på BHG Group, Göran Hedbys, tidigare divisionschef på Alfa Laval, och David Silvesjö, Chief Treasury Officer på Catena.

Vi lanserar Garn Invest i en tid av turbulens. Men, det är just under turbulenta tider som de största möjligheterna uppenbarar sig. Med vår metodik och erfarenhet ser vi goda möjligheter att kapitalisera på det rådande klimatet – för att göra gynnsamma investeringar framåt för våra aktieägare. I samband med lanseringen vill jag rikta ett stort tack till alla våra intressenter. Vi kommer förvalta ert förtroende med högsta integritet och strävan, kommenterar Eric Thysell.

Annons