De utmanar Bank-id – går starkt framåt: ”Var riktigt bra”

"Fortsätter resan mot lönsamhet".

Samtidigt som Bank-id fortfarande ett järngrepp om marknaden, går faktiskt utmanaren Freja eID allt bättre där bakom.

Bolaget ökade sin omsättning ordentligt under det andra kvartalet, från 3,9 till 6,1 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 56 procent jämfört med samma period förra året.

Annons

Antalet registrerade användare har också ökat stadigt. De är numer 1 112 000 stycken, vilket är en 24-procentig ökning jämfört med 30 juni 2023. Det är också en ökning med 6 procent jämfört med 31 mars i år.

Pilen pekade uppåt också under posten årligt återkommande intäkter, som växte med 54 procent till 24,1 miljoner kronor.

Vi fortsätter resan mot lönsamhet enligt plan med våra ständigt ökande intäkter för segment Freja eID. Försäljningen under andra kvartalet var riktigt bra och för att se helheten bör man även beakta de avtal som tecknades under andra kvartalet, men som börjar synliggöras i ARR, intäktsföring och antal abonnemangskunder först under tredje kvartalet, säger Johan Henrikson, vd för Freja eID Group, i en kommentar.

Bolaget, som är börsnoterat, har en diger omställningsresa framför sig. De gjorde en förlust på drygt -31 miljoner kronor under 2023. Man meddelade även ett sparpaket under förra året, som ska minska kostnaderna med runt 14 miljoner på årsbasis. Det skedde främst genom uppsägningar.

Vi har stark medvind i försäljningen samtidigt som vi måste öka takten i hur snabbt vi når lönsamhet. Det är givetvis tråkigt att många duktiga medarbetare nu måste lämna oss, de har gjort ett fantastiskt arbete i att skapa en starkt efterfrågad ID-plattform och jag vill rikta mitt innerligaste tack för deras insatser, sa Johan Henrikson i samband med detta.

Annons