De vände förlust till miljonvinst – mitt i krisen: ”Ökade markant”

Omförhandlade avtal och nådde svarta siffror.

E-handlaren Layered säljer mattor möbler, kuddar och plädar i premiumsegmentet. Och under 2022 hade bolaget ett tufft år på sista raden. Försäljningen rusade förvisso från 39 till 55,5 miljoner, men man vände också en vinst på 2,1 miljoner till en förlust på -2,2 miljoner.

Ett jobbigt utgångsläge inför 2023, alltså. Att lyckas komma tillbaka till svarta siffror mitt under brinnande lågkonjunktur är nämligen ingen lätt uppgift, vilken många e-handlare blev smärtsamt påminda om.

Annons

Men trots svåra odds lyckades man göra just detta. Försäljningen ökade marginellt, till 57,6 miljoner, men det var på resultatsidan Layered verkligen briljerade. Den tidigare förlusten förbyttes i en vinst på hela 5,1 miljoner kronor under året. Det ledde också till att soliditeten förbättrades kraftigt, från 15 till 36 procent.

Resultatet ökade markant 2023 jämfört med föregående år, vilket är direkt hänförligt till det kostnadseffektiviseringsprogram som var fokus under året. Bland annat omförhandlades alla fraktavtal som hade avsevärd effekt, skriver bolaget i sin årsredovisning.

Layered lanserades 2015 och är baserade i Stockholm och de har vuxit i stadig takt genom åren, dessutom lönsamt. Att det blev en något mer försiktig tillväxt under 2023 var dock inget man hängde läpp över. Snarare var det muntra miner över att ha lyckats växa över huvud taget i det tuffa omvärldsklimatet.

Trots e-handelns utmaningar och tapp i nom många segment lyckades Layered nå en tillväxt på 3 procent. Denna positiva utveckling kan tillskrivas en kraftig ökning i Europa, som har kompenserat för den avmattning som skett i Sverige. Genom strategiska satsningar så som PR-samarbeten har vi nått ökad synlighet och ökad kundbas på våra fokusmarknader. Detta har i sin tur lett till en betydande ökning av försäljningen inom Trade, skriver de.

Annons