De växer så det knakar – ökade med 75 procent

"Har givit en positiv effekt".

Det har odlats och påtats i trädgårdar så det står härliga till under pandemin. Växtligheten har fått nytt liv och många fingrar har blivit gröna ute i landet. Det tackar nog Wexthuset för. Man gjorde nämligen skäl för namnet under 2020 med en rejäl tillväxt på nästan 75 procent.

Omsättningen steg från 27,8 till 48,6 miljoner kronor och förlusten, efter finansiella poster, krympte från 6,5 till 3 miljoner.

Annons

Den pågående pandemin har bidragit till den starka ökningen, men också ett ökat intresse för odling, hållbarhet och hälsa, konstaterar bolaget och fortsätter:

Wexthusets varumärke är mer välkänt och den fortsatta utvecklingen av vårt content i form av Faktabanken och lyckade produktlanseringar är viktiga ingredienser i denna ökning. Strategin "mobile first", tillsammans med fokus på användarvänlighet, sortimentstruktur och relevant information har tydligt givit en positiv effekt i sammanhanget.

Affären tycks även grönska under innevarande år. Med ett ökat intresse har det såtts ett frö för återkommande, lojala kunder på sikt, som hittat sitt gröna kall i livet.

Pandemins fortsatta påverkan på e-handeln generellt, tillsammans med ett tydligt ökat intresse för odling och trädgård, gör att vi ser en fortsatt stark tillväxt på den svenska marknaden inom nuvarande försäljningsområden. Dels genom befintligt produktsortiment, samt genom breddning av sortimentet, skriver bolaget.

Annons