De växlade upp trots krisen – tar in 61 miljoner

"Omvälvande månader".

Lägre än planerade intäkter, försenade kostnadseffektiviseringar och volymbortfall blev resultatet av pandemins intåg för hjälmbolaget Hövding. Men trots det lyckades man faktiskt öka i krisen.
Omsättningen under bolagets andra kvartal steg med 19 procent från 28,2 miljoner till 33,4 miljoner kronor. Även resultatet förbättrades från -17,8 miljoner till -9,5 miljoner kronor.

Det har varit några omvälvande månader med en stor ovisshet. Samtidigt har vi sett nya möjligheter, genomlyst organisationen och utarbetat en plan för fortsatt tillväxt och hur vi ska attackera nya marknader. En plan som ska ge långsiktig hållbar lönsamhet, kommenterar Hövdings vd Fredrik Carling siffrorna.

Annons

Precis som många andra aktörer har man också noterat en uppgång i online, där försäljningen i de egna kanalerna uppgick till 7 procent av den totala omsättningen, mot tidigare 2 procent.

Försäljning i våra egna kanaler är något vi ska bygga vidare på. Vi har under detta kvartal även fått nya insikter i hur vi kan bli mer effektiva och snabbfotade. Ett projekt i Norge där vi relanserade på distans gav bra resultat och erfarenheter som kan ligga till grund för smarta sätt att nå ut på nya marknader, säger Fredrik Carling.

Tillskott på 61 miljoner

Men trots att siffrorna pekar uppåt planeras ytterligare kostnadsbesparingar. Man ska även ta in över 60 miljoner kronor för att täcka upp för förlusterna som uppstod, när flera marknader låg nere.

Planen innehåller också ett tillskott på cirka 61 miljoner kronor genom föreslagen företrädesemission med teckningsåtagande från de fyra största ägarna samt garanterad fullt ut. Den hjälper oss hantera de oväntade förlusterna under våren samt ger bolaget trygghet att kunna agera i en fortfarande oviss närmsta tid, säger Fredrik Carling.

Annons