Den tuffa kampen mot luft i paket: ”Mer komplext än vi anade”

"Helt uppenbart är det för billigt idag att transportera luft".

Event: Är ni e-handelsbranschens bästa golfspelare? Läs mer här.

“Att minska luften i e-handelns förpackningar är mer komplext än vad vi anade när vi drog igång Förpackningsresan för något år sedan. Vi är stolta över att ha skapat ett ökat medvetande kring frågan i branschen”.

Så säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord, i ett pressmeddelande om ett nytt forskningsprojekt som PostNord inlett tillsammans med Chalmers tekniska högskola. Projektet, som också omfattar förpackningsaktören DS Smith och en rad e-handlare, är tänkt att “undersöka den optimala förpackningen för branschen och miljön”. Satsningen blir därmed en fortsättning på initiativet Förpackningsresan, som lanserades som ett försök att optimera e-handelns förpackningar.

Annons

LÄS ÄVEN: PostNord ska leda kampen mot paketluft: “Vi har ett ansvar”

"Krävs sällan bara två parter"

Vad har egentligen hänt sedan dess? Vi tog kontakt med Sofia Leffler Moberg för att få svar.

Ni skriver att det här med luft i paketen är mer komplext än vad ni anade när ni drog igång Förpackningsresan. Kan du förklara det lite närmare? Vad är det som är komplext?

Vi som är i e-handelns värdekedja har så väldigt olika behov och det uppstår såklart målkonflikter i många skärningspunkter. Det är dem som vi går till botten med tillsammans med Chalmers, säger Sofia Leffler Moberg, och fortsätter:

E-handlaren vill vara effektiv, få iväg sina varor, slippa onödiga kostnader för flera förpackningsstorlekar och vill slippa tunga investeringar i förpackningsmaskiner. Logistikaktörer vill ha robusta förpackningar som är lätta att hantera i olika delar av logistikkedjan och som fungerar med den teknik som man har investerat i. Konsumenten vill ha en härlig konsumentupplevelse.

Hon delar med sig av ett konkret exempel på när situationen faktiskt blivit just komplex.

Ett tydligt exempel på att det sällan krävs bara två parter utan oftast fler för att lösa frågan var när en kund förklarade för oss att storleken på fraktetiketterna var så stor att de var tvungna att välja större förpackningar för att få plats med etiketten. För att kunna lösa det problemet behövdes tre parter – kunden, leverantören av TA-system och PostNord. En så till synes enkel sak.

En vanlig uppfattning i branschen är att problemet med luft i paket skulle minimeras ifall logistikaktörerna tog betalt av e-handlarna enligt en annorlunda modell. Som det ser ut i dag är det helt enkelt inte ekonomiskt fördelaktigt att optimera paketen.

Annons

"Luften ska inte vara fri"

För drygt ett år sedan kom också beskedet att PostNord skulle se över sina fraktavtal i kampen mot paketluften.

LÄS ÄVEN: PostNord ser över avtal för att minska paketluft

Det här är en frågeställning som kom upp redan i vårt första möte i Förpackningsresan och som vi hade med oss redan innan vi inledde satsningen. För vår del som logistikaktör är det här den tydligaste ”win-win” som vi ser – att vi ska ha en prissättning som gör att kunden får incitament att få plats med ännu fler kollin per fordon och att våra prismodeller anpassas i enlighet med det.

Bra för oss, bra för kunden, bra för klimatet. Finns ingen anledning att inte se över våra prismodeller. Helt uppenbart är det för billigt idag att transportera luft! Luften ska inte längre vara fri.

På senare tid har det ibland lyfts fram att paket ibland behöver vara “för” stora, eftersom varan annars riskerar att skadas under transporten. Sofia Leffler Moberg menar dock att det är viktigt att skilja på emballage och luft.

Det handlar inte om att minimera luft. Det handlar om att optimera. Det finns förpackningar som är utformade så att de skapar en precis så stor luftkudde som behövs för att ha den stötdämpande effekt som krävs för just den aktuella produkten. Eller ha precis så mycket emballage som behövs.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!