Deras försäljning rusar – när andra går i konkurs: ”Intresset är stort”

"Kommer långsiktigt att bidra till företagens tillväxt".

Inflationen har tvingat en stor rad handlare i konkurs och statistiken för antal bolag som tvingats ge upp, då de inte har råd att betala sina skulder, var rekordhög förra året.

Men vad händer egentligen med lager, inventarier och annat när ett bolag går i konkurs? Om konkursboet, som sköts av konkursförvaltaren, väljer att auktionera ut hela, eller delar, av rörelsen så är sannolikheten relativt stor att det sker hos PS Auction.

Annons

Det är auktionssajten där man hittar allt mellan utförsäljning av fungerande returvaror till just inventarier från konkursbon, som ska hitta nytt hem. De spelar med andra ord en väldigt viktig roll i näringslivet. Det var till exempel här utrustning och inredning i Teknikmagasinets butiker auktionerades ut.

PS Auction hade en omsättning på drygt 107 miljoner under 2022, men när konkurserna rasade in i rask takt, så steg också försäljningen ordentligt för bolaget.

Vårt bokslut är inte riktigt klart, men vi ser en 40-procentig ökning i omsättning 2023. Men 2023 var konkurserna många, men värdet inte så stort. Däremot ökade den så kallade frivilliga försäljningen från företag, som börjar tänka allt mer cirkulärt, säger Per Henriksson, vd på PS Auction, till Ehandel.

Den som trodde att det skulle lugna ned sig efter förra årets stålbad lämnas dock besviken. Konkurserna har fortsatt att öka i inledningen av 2024 och trots starka jämförelsetal har PS Auctions affär vuxit än mer under januari och februari.

I år har konkurserna hittills slagit rekord och vi kan se större värden. Även om många av företagen som går under är företag som dragits med skatteskulder från covidperioden sedan tidigare. I år ser vi en ökning på 15 procent, från ganska starka siffror föregående år. Så i januari var konkursutförsäljningen större än frivilligdelen.

Vilka konkursauktioner i handeln har rönt störst intresse hos er?

Vi har större trafik än någonsin och intresset är stort för både byggverksamheter, tryckerier och verkstadsutrustning. Vi har en hel del partier från e-handlare med nya saker, som lockar så kallade "traders" som säljer dem vidare.

Att auktionssajter går bra i tuffare tider är inget nytt. Vi har exempelvis sett hur Tradera, som främst riktar in sig på second hand-försäljning mellan konsumenter, rapporterat om ökningar.

Annons

För PS Auction kan också ett dåligt år för handlare innebära ett starkt år för deras egen affär, på gott och ont. Samtidigt som man bidrar till en mer cirkulär ekonomi, så har man också pengar att hämta i företag som behöver lägga ned verksamheten.

Hur brottas man med den balansen?

Sverige har kanske 6 000 till 7 000 konkurser ett normalår. Under covidperioden såg vi kanske en ganska stor förändring i struktur. Många företag som normalt kanske hade hamnat på obestånd fick sina skatter uppskjutna. Staten beräknas förlora 12 till 16 miljarder på skatter som aldrig kommer kunna betalas. Vårt jobb är ju inte att främja eller förebygga konkurser, säger Per Henriksson och fortsätter:

Vårt jobb är att så lite av värdet skall gå förlorat för skattebetalares och miljöns skull. Men också ge möjlighet att utrustning kommer till nytta i någon ny verksamhet. Ett nystartat företag, med lägre skuldsättning som resultat av billigare inköp, kommer ha större chans att överleva. Så visst kommer vi långsiktigt ändå bidra till företagens tillväxt.

Kan inte förlita sig på konkurser

Han säger också att bolaget omöjligt skulle kunna bygga hela sin affär på just konkurser. Istället är det affären där till exempel returvaror hittar nya ägare som är själva grundbulten i verksamheten.

PS ser en svaghet, som affärsverksamhet, i att enbart förlita oss på konkurser. Flödet är oberäkneligt och värdena och antalen varierar. Det ställs också stora krav på resurser för att hantera utrustning. En ny lagstiftning kring konsumentskydd och distanshandel, med ett regelverk som inte är anpassat för handel med begagnade varor, är en utmaning för oss. Så även om konkurser ökar just nu, så kommer vår affär framöver i allt högre grad bestå av sunda företag som både köper och säljer begagnad utrustning.

Auktionssajter är redan en viktig del av den cirkulära ekonomin, som man pratat mycket om i handeln och som sakta men säkert börjar ta form i högre utsträckning. Deras relevans lär inte minska, då fler upptäckt fördelarna med att både handla och sälja cirkulärt. Och PS Auction investerar i just en sådan framtid.

I takt med lagkrav och företagens förväntningar så måste vi investera i teknik och kunskap. Vi ISO-certifierar oss och mäter minskat CO2-avtryck för det vi säljer, så att företagen bättre kan hållbarhetsredovisa.

"Vi måste vara lönsamma"

Utöver miljöaspekten är också lönsamhet en fråga om just hållbarhet. Och det har aktualiserats än mer efter att så många handlare med små marginaler dukat under, när allt från elpriser till räntor sköt i höjden.

Att prata om hållbarhet i handeln gör alla, men det måste bli en fråga för affärsansvariga snarare än bara hållbarhetsansvarig. Ja, vi måste vara lönsamma. Lönsamhet ger oss uthålligheten ayt både ta hand om utrustning på ett hållbart sätt men också att driva frågan. Vårt intresse av fler affärer går helt i linje med den gröna utveckling som världen behöver.

Vad förväntar ni er av 2024 vad gäller just antalet konkurser?

I år har konkurserna hittills varit många. I januari gick över 1 100 företag i konkurs, en ökning med 57 procent mot januari 2023. Räntor, energipriser, fastfruset investerarkapital och tvärnit på fastighetsbyggnation är en av många faktorer. Vi tror att under första halvan av 2024 så kommer de uppskjutna skatterna, tillsammans med ovan orsaker, vara drivande faktorer, säger Per Henriksson.

Samtidigt ser man också att rekordmånga aktörer är villiga att fynda begagnade varor, något som kan gynna såväl företagens kassa som miljön.

Det är glädjande både för våra uppdragsgivare, men också för samhällsutvecklingen, att efterfrågan nu är större än någonsin. Det innebär ändå att det finns företag som investerar och växer. Hur hela 2024 kommer se ut när det gäller konkurser är svårt att sia om. Världen är för skakig just nu. Men vårt fokus ligger inte på konkurser, det ligger på att få friska företag att ersätta sämre utrustning, avyttra partier och att förstå att cirkulärt tänk är bra för ekonomin, miljön såväl som varumärket.

Annons