Det gick lättare för Tyngre – försäljningen rusade

"Beror på ökat intresse".

Den Stockholmsbaserade e-handlaren Tyngre säljer kostillskott och träningskläder. De driver även podcast, skriver artiklar och delar recept - ingredienser som lett till stora framgångar för bolaget.

Från början var kosttillskotten och kläderna tänkta som ett komplement, att bidra till att bygga varumärket. Sakta men säkert har våra produkter blivit allt mer populära hos massor av olika individer och utövare, skriver de om verksamheten.

Annons

Under 2022 växte de omsättningen från 69 till 141,7 miljoner kronor. Alltså lite mer än dubblade försäljningen. Resultatet, efter finansiella poster, gick dock lite, ja, tyngre. Där vändes 2021 års vinst på 7,4 miljoner till en förlust på -4,1 miljoner kronor.

Ökningen av omsättning beror på ökat intresse för bolagets produkter och tjänster, skriver de kort i årsredovisningen.

Värt att notera är förstås att bolaget under sitt senaste verksamhetsår gick över från brutet räkenskapsår till kalenderår. Det gjorde att det senaste bokslutet är räknat över 18 månader.

Slår man ut omsättningen per månad så nådde man en försäljning på 7,8 miljoner i snitt, att jämföra med tidigare 5,75 miljoner. Så fortfarande en markant ökning.

De har efter räkenskapsårets slut även inlett ett samarbete med ett välkänt varumärke.

Bolaget har under början på 2023 inlett ett närmare samarbete med Vitamin Well AB, skriver de.

Annons