Det ljusnar för handeln – vändning i sikte: ”Mörkret bakom oss”

"Inflationen har stabiliserats och kostnadsutvecklingen toppat".

Nu skymtar vi slutet på lågkonjunkturen, enligt HUI-rapporten Detaljhandelns konjunktursrapport. Det ljusnar nämligen både för Sveriges ekonomi och detaljhandel.

Läget i svensk ekonomi börjar nu ljusna och vi kan lägga några mörka år bakom oss. Inflationen har stabiliserats och kostnadsutvecklingen har toppat. Räntesänkningar, ökade disponibla inkomster och en ljusare ekonomisk framtidstro skänker hopp om att konjunkturen vänder uppåt. Slutet på lågkonjunkturen skymtar, vilket skapar ringar på vattnet för näringslivet och hela handeln, kommenterar William Lindquist, analytiker på HUI Research.

Annons

HUI prognostiserar att försäljningen i den totala detaljhandeln ökar med 2,0 procent i år och med 3,5 procent 2025 – främst med draghjälp från dagligvaruhandeln. Prissättningarna ligger nu på stabila nivåer, samtidigt som försäljningsvolymerna också ökar. Även sällanköpshandeln kommer växa under året, bedömer HUI, men tillväxten där väntas bli mer blygsam.

I fasta priser, alltså volym, sätts prognosen för totalhandeln till 1,0 procent för i år och 2,0 procent för nästa år.

Det svaga konjunkturläget har fått många konsumenter att avstå från kapitalkrävande inköp och sällanköpsvaruhandeln har därför blivit lidande. Under både 2024 och 2025 väntas handel med brett sortiment, där många lågpriskoncept finns, fortsatt driva utvecklingen i branschen. På det stora hela tyder dock prognoserna framåt på att situationen ljusnar för den totala sällanköpsvaruhandeln, kommenterar Emma Hernell, vd på HUI Research.

Samtidigt har många svenska konsumenter nu vant sig vid att handla lågprisvaror och de ser antagligen inget större vits med att ändra på det – även om konjunkturen vänder uppåt.

BNP-prognosen skruvas samtidigt upp från 0,9 till 1,0 procent i år. Låg inflation, ökad disponibel inkomst och räntesänkningar väntas elda på hushållens konsumtion med 1,2 procent under året, enligt HUI.

Riksbankens styrränta tror HUI ligger på 3 procent i slutet av året. Och fortsatta räntesänkningar, stigande inkomster och nya investeringar i näringslivet, kommer att ge svensk ekonomi en ordentlig skjuts uppåt under nästa år.

Annons