Detaljhandelsdöden breder ut sig – var fjärde konkurs

Nytt mardrömsår.

Det blev en tuff avslutning på decenniet för detaljhandeln. Konkurserna i branschen ökade med hela åtta procent, enligt UC:s statistik. Detta trots att konkurser varken ökade eller minskade jämfört med 2018. Totalt var vart fjärde bolag som gick i konkurs under 2019 ett detaljhandelsbolag.

Särskilt kämpigt var det för aktörer i mellansegmentet. De drabbas extra hårt av digitalisering och en växande e-handel.

Annons

Var fjärde konkurs under 2019 var ett detaljhandelsbolag. Detaljhandelns omstöpning och digitaliseringens frammarsch påverkar främst bolag i mellansegmentet. Bolag med lågprisstrategi som Rusta och Gekås klarar sig bra. Det gör också bolag i premium- och lyxsegmenten. De som har störst problem är de i mellansegmenten, som exempelvis Twilfit, säger Rickard Damberg ekonom på UC, i ett pressmeddelande.

Någon vändning verkar heller inte vara nära förestående. Det är dåliga nyheter för inte minst de nystartade bolagen, som fortsätter att vara överrepresenterade i konkursstatistiken. UC spår att konkurserna kommer att öka med två procent inom detaljhandeln under 2020.

Enligt konjunkturinstitutet minskar allmänhetens förtroende för Sveriges ekonomi. Det kan komma att påverka vår konsumtion och antalet konkurser framöver. Att var femte bolag som är yngre än tre år går i konkurs idag är väntat. Det beror till stor del på flera faktorer, exempelvis att affärsidén inte håller. Vissa branscher är givetvis särskilt utsatta, säger Rickard Damberg.

Utöver detaljhandeln ökade även konkurserna inom byggbranschen och hotell- och restaurangbranschen med två respektive sex procent.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!