Dollarstore flyger under nya ägaren – ökade vinsten rejält

Lågprisjätten stärkte marginalerna.

I början av juli 2023 avslöjade finska Tokmanni att de lagt beslag på svenska lågpriskedjan Dollarstore. En mycket lyckad affär skulle det visa sig.

Tokmanni, som är börsnoterade, har nu visat korten för sitt fjärde kvartal och där kan vi se att förvärvet av Dollarstore innebar ett ordentligt lyft i räkenskaperna för koncernen.

Annons

Omsättningen växte med 39 procent till 471,2 miljoner euro. Mätt i jämförbara enheter, alltså utan Dollarstore inräknat, var tillväxten betydligt mer beskedliga 1 procent.

Det mest anmärkningsvärda lyftet hittar vi dock i rörelseresultatet. Det steg från 35,8 till 46,2 miljoner euro, vilket betyder en ökning på strax under 10 procent.

Det avslutande kvartalet var tillväxten i både Finland, Sverige och Danmark tillfredsställande, givet marknadsförutsättningarna, säger Mika Rautiainen, vd för Tokmanni Group, i ett uttalande.

Han avslöjar också att Dollarstore omsatte runt 1,37 miljarder kronor under perioden, vilket innebär en ökning med 2,1 procent. Kedjan gjorde även en rörelsevinst på omkring 122 miljoner under det fjärde kvartalet, motsvarande en ökning med 9 procent.

EBIT-utvecklingen drevs av tillväxt och förbättring av bruttovinsten, säger Mika Rautiainen.

Sett till helåret ökade Tokmanni omsättningen med 19,2 procent till nära 1,4 miljarder euro. Utan Dollarstore inräknat var ökningen 1,1 procent, i vad som beskrivs som en utmanande marknad där konsumenterna höll hårt i plånböckerna. Rörelseresultatet ökade i sin tur från 85,8 till 98,8 miljoner euro.

Annons