Duon når historiska milstolpen – passerar 10 miljoner

Men kostnaderna rusade för friluftsuppstickaren.

Maria Paulsson Rönnbäck och Jemina Pomoell ville göra bättre friluftskläder anpassade för kvinnor. Resultatet blev friluftsvarumärket Astrid Wild och resultatet har talat för sig självt. Efterfrågan har sannerligen funnits där och under 2022 fortsatte tillväxten för e-handlaren.

Omsättningen ökade nämligen från 7,1 till 10,6 miljoner kronor, visar färska siffror.

Annons

Bolaget upplevde en stark tillväxt under 2022 jämfört med 2021, drivet av en ökning av antalet nya kunder. Företaget fortsatte att lansera nya produkter, som inte bara lockade nya kunder utan också bibehöll redan befintliga kunder, skriver boladet i sin årsredovisning.

Det är dock inte bara uppfriskande siffror som visas upp. Resultatet, efter finansiella poster, backade rejält och klarade sig med nöd och näppe på rätt sida lönsamhetsgränsen. Det föll nämligen från 754 000 till 9 000 kronor.

Tittar vi närmare på rörelsekostnaderna så kan vi också konstatera att de ökade från 6,4 till 10,6 miljoner kronor. Råvaror och förnödenheter steg från 2,6 till 3,8 miljoner. Övriga externa kostnader rusade från 3,2 till 5,7 miljoner.

En utmanande verksamhet- och ekonomisk miljö resulterade i högre marknadsföringskostnader 2022 jämfört med föregående år. Dessutom ledde en försvagning av den svenska kronan mot flera valutor, nämligen euron, till att valutaförluster ökade 2022 jämfört med 2021, skriver bolaget.

Annons