Duon slog 136 miljoner – men resultatet föll: ”Betydande ökning”

Ökad marknadsföring och avslutade avtal bakom små marginaler.

Det går att tälja guld på marknadsplatser med rätt produkt och om man vet vad man gör. De här ingredienserna gjorde FX Swede till den största snabbväxaren i svensk e-handel 2019.

Under det senaste verksamhetsåret, som avslutades i augusti 2023, lyckades man nå nästa milstolpe. Då slog man nämligen sitt omsättningsrekord från 2020 på 112 miljoner kronor, visar bolagets årsredovisning.

Annons

Försäljningen landade den här gången på 136,6 miljoner kronor, men på bekostnad av resultatet efter finansiella poster. Det föll nämligen från 6,9 miljoner till blygsamma 29 180 kronor.

Trots en betydande ökning i omsättningen har årets lönsamhet minskat avsevärt. Denna nedgång kan delvis tillskrivas en fördubblad investering i marknadsföring, jämfört med föregående år. En annan väsentlig faktor, som påverkat resultatet, är beslutet att kompensera och avsluta avtal med två tidigare samarbetspartners, vilket har medfört extra kostnader, skriver man i årsredovisningen.

Bolaget har framför allt fokuserat på sitt varumärke Tress Wellness, som säljer olika typer av vaxningsprodukter. Det är också varumärket man nu ska introducera i den fysiska handeln i USA.

Förberedelserna för att etablera en närvaro på fysiska platser i USA under det kommande räkenskapsåret 2024 har inletts. Det innebär de typiska riskerna som följer med att använda en ny säljkanal och osäkerheten över hur marknaden kommer att reagera på produkterna, skriver man.

 

Annons