Dyrköpt tillväxt för Systembolaget: ”Ökad andel beställningar”

Omsättningen ökade för Systembolaget under årets tredje kvartal, från 9,6 till 9,7 miljarder kronor. Resultatet fick man däremot inte med på samma resa. Det backade från 227 till 205 miljoner kronor under perioden.

Minskningen beror främst på ökade personalkostnader hänförligt till en ökad försäljningsvolym och en ökad andel kundbeställningar med högre bemanning som följd både i butik och depå, skriver Magdalena Gerger, avgående vd på Systembolaget i en kommentar.

Annons

Även den totala försäljningsvolymen sjönk under kvartalet. Det kopplar man främst till att restriktionerna hävts och att kunderna numer kan släcka sin törst även vid restaurangbesök. Men Systembolaget har också slitit med tomma butikshyllor till följd av det pågående fraktkaoset.

Vill behålla ensamrätten

Vi har också rapporterat om hur konkurrenterna till Systembolaget blir allt fler. Danska vinplattformen Kobaj lanserade till exempel en svensk hemsida tidigare i veckan. Men trots att monopolet sätts under press verkar svenskarna vara nöjda med det i stora drag.

Den senaste kvartalsmätningen av OPI (Opinionsindex) visar att andelen som vill behålla Systembolagets ensamrätt är 75 procent. Vi kan också konstatera att våra kunder är fortsatt nöjda med Systembolaget. Nöjd Kund Index landar på 81 vilket är en stabil nivå, säger Magdalena Gerger.

Annons